[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1619771798808.jpeg (716.09 KB, 960x1280, 3:4, A11E8E4B-908F-4843-8DF7-1….jpeg) ImgOps Google

0e2f9 No.124859

faceapp uygulamasıyla kıza dönüştüğüm tipimi reyle.

5f40b No.124860

Ağzına boşalırım yavrum

65fad No.124861

File: 1619772030691.jpg (845.82 KB, 1920x1080, 16:9, Ekran Görüntüsü (16)_LI.jpg) ImgOps Google


b2047 No.124866

yanaklarını ısırırım

994d0 No.124877

File: 1619778077091.jpg (37.36 KB, 720x715, 144:143, IMG_20210317_193740.JPG) ImgOps Google

>>124859
Biri şu imaja erkek yapma efekti kullanıp buraya atsın.
Tersine mühendislik ile bu anonu ifşa edelim

0e2f9 No.124946

File: 1619815768699.jpeg (751.03 KB, 960x1280, 3:4, E2A828D4-4CDC-43DC-9F5E-F….jpeg) ImgOps Google

>>124860
>>124866
verdiğiniz oylar için teşekkür ederim, çok naziksiniz.

72194 No.124952

Vallo anon sağlam vücutta olsa 7/10luk hatun olurmuşsun. Evimin karısı çocuklarımın anası tipin olurmuş.

0e2f9 No.124969

>>124952
attığım iki fotoğrafı dandirik arkadaşlık uygulamalarındaki sahte profillerdeki arap bacılarına benzetiyorum. burnum büyük, gözlerim şekilsiz. erkek halimin yakışıklılık oranından daha güzel görünüyor ama onu da karşı cins olmama bağlıyorum.

9f745 No.124971

>>124946
Gercekten boyle bir kadin olsan bence hayatin kurtulmustu. Bir y kromozomu ile hayatimizi siktiler be

3761b No.124975

neden hrthabbını almıyorsun?

c9fca No.124989

anonlar neden siz de bu uygulama ile kıza dönüşüp sonucu buraya atmıyorsunuz?

b9fd0 No.124992

>>124989
Internet baglantisini kesince islemiyor fotografini. Siksen interneti acmam, sildim uygulamayi.

0f1b3 No.124994

çabuk götünü sosluyorsun

acfa3 No.124996

>>124992
tamam şimdi güvendesin hacer.

a879c No.125000

File: 1619874012720-0.jpg (565.16 KB, 960x1280, 3:4, FaceApp_1619873842544.jpg) ImgOps Google

File: 1619874012720-1.jpg (562.63 KB, 960x1280, 3:4, FaceApp_1619873702495.jpg) ImgOps Google

File: 1619874012720-2.jpeg (10.55 KB, 295x407, 295:407, images (6) (2).jpeg) ImgOps Google

>>124877
Anonumuzun kadın halide erkek halide tam bir east med aka anadolu zombisi.

2ab2a No.125001

File: 1619874687831.png (95.66 KB, 202x249, 202:249, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>125000
Suriye/iran kökenli bir kürt/arap melezi olmama rağmen nasıl olur da tahtadaki çoğu kişiden daha beyaz oluyorum aklım almıyor.

3f6cf No.125004

>>125000
Omuz çalışırsa duruşu toparlar. Şu an ortalama, ama sporla 7,5/10 potansiyeli var.

Bu arada uygulama burunla oynuyor mu?

85937 No.125006

>>125004
burun kalınlaştırma ücretsiz, diğerleri paralı.

3504d No.125024

File: 1619884855747.jpeg (77.13 KB, 640x430, 64:43, 5F4C55EA-BF8E-4341-83A3-5….jpeg) ImgOps Google

>>125000
>>125001
neden bize yakışıklılığınızı ya da güzelliğinizi göstermiyorsunuz?

5e066 No.125077

>>124859
Daha anon

ca57c No.125099

File: 1619956507556.png (300.26 KB, 319x371, 319:371, ClipboardImage.png) ImgOps Google


079ae No.125103

ecnebiler kendi tahtalarında bunun daha mantıklısını yapıyor. mesela k*z bacılarının fotoğrafını atıyor. op de kendini k*z eyleyip kendine fapleme almak istiyor. neyse olsun. götünü de atsana op başlamışken. bakalım karadeliğini beyazlatacak, kıllarını ağdalayacak mı bu app?

23408 No.125227

File: 1620043822147-0.jpg (105.86 KB, 554x554, 1:1, UCUBE4.jpg) ImgOps Google

File: 1620043822147-1.jpg (658.96 KB, 1247x1662, 1247:1662, UCUBE3.jpg) ImgOps Google

File: 1620043822147-2.jpg (239.63 KB, 1079x1079, 1:1, UCUBE2.jpg) ImgOps Google

File: 1620043822147-3.jpg (128.17 KB, 554x554, 1:1, UCUBE.jpg) ImgOps Google

amınakoydugumun yaratığını filtre bile insana benzetemedi xDD

89474 No.125234

File: 1620051080254.gif (734.86 KB, 300x138, 50:23, 594D82F8-FC9F-423E-9A6F-59….gif) ImgOps Google

>>125227
kız mı erkek mi belli değil.

89474 No.125235

File: 1620051161539.jpeg (573.15 KB, 720x1280, 9:16, A4BE7508-20E8-475C-9C24-4….jpeg) ImgOps Google

birkaç saat önce bi fotoğraf daha attığımı hatırlıyorum. atamamışım galiba.

e7bc2 No.125236

>>125227
>meanwhile in sıçmıkistan
505kişiden 504 tanesi onu beğendi

>>125234
aç buna bi tinder hesabı görürsün bi saatte 100 kişi beğenince..

7f9ba No.125237

>>125236
BU.
Erdemin kadın hali > bütün sıçanlar

ba195 No.125268

bi tane daha atarsan cumtribute ederim anon

9fe4a No.125275

>>125268
hoşuna mı gitti?

ba195 No.125279

>>125275
evet anon, ikimiz de yeni cinsel tecrübe edinmiş oluruz

9422a No.125292

>>125235
valla anon güzel olmuşsun, sikerdm

f7971 No.125297

File: 1620104770213.mp4 (694.15 KB, 700x600, 7:6, 1620104664211.mp4) ImgOps Google

Teknoloji çok gelişti.

a884b No.125302

File: 1620112506347.png (416.85 KB, 589x550, 589:550, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>125297
Üstadım bize nasıl yapıldığını öğret, bir yol göster…

151f5 No.125317

File: 1620122753404.jpg (210.35 KB, 1516x1426, 758:713, y4jNbgk.jpg) ImgOps Google

>>125268
buna eder misin anon?

ba195 No.125378

>>125317
etmem kürdonon, bunların aynısını 20tl ye sikerim zaten

6f680 No.125394

File: 1620163773996.jpeg (18.15 KB, 700x393, 700:393, images - 2021-05-04T23285….jpeg) ImgOps Google

>>125378
>>125378
20tlye anca elini skersin

ba195 No.125398

>>125394
OP gibi 8/10 balıklar varken de ayağı nasırlı 50 yaşında an*dolu köylüsü teyzeye 20 piçten fazla verilmez anon e ananın amı yani

d1767 No.125400

>>125398
>8/10

erkek halini görmedin galiba. benli menli, 1.70 boyunda kılıç artığı. balık olma ameliyatına girdiğinde faceapp kadar artırmıyorlar görüntünü ne yazık ki. öyle bir şey olsa gerçek k*dınları sikecek kimse kalmazdı.

67a5a No.125421

File: 1620196442675.jpeg (611.9 KB, 960x1280, 3:4, 70D8D7C6-26A6-4104-A1ED-3….jpeg) ImgOps Google


6f680 No.125424

File: 1620198144834.jpg (37.57 KB, 436x554, 218:277, 1611539346777.jpg) ImgOps Google

>>125421
Senin canın 13lük kırbaç istiyor anlaşıldı… Yapma böyle şeyler.

774ca No.125427

tam olarak çeviremediğiniz erkek halime gülüyorsunuz >>125000 ama görüyorsunuz ki omuzlar >>125421 otoban anonlar otoban. kadraja sığmıyorum. normalde 2 tane çekip birleştiriyorum. o kadar genişim ki evin koridorunda yan yürümek zorunda kalıyorum.

f9c00 No.125437

>>125235
>>124859
>>124946
>>125099
>>125421
kara amcıkı yalanır mı?
>>125297
güzel olmuş

291d5 No.125446

iddia ediyorum ki tahtanın en güzel hanonu bu anondur. o dudaklar o bakışlar… daha iyisi olamaz.

d9977 No.125447

>>125446
sonunda biri anladı. bu uygulama siz çirkinseniz yine çirkin kız yapıyor, yakışıklıysanız güzel kız yapıyor.

e846c No.125450

benden duyun bu hanondur fotoğrafa faceapp watermarkı eklemiş sanki uygulamayı kullanıp kendini kadın yapmış sanalım diye

d1767 No.125452

>>125450
aramızda arabic latina mı var yani?

>>125447
efendi gibi balık ol delikanlı gibi sikelim. fazla kıvırıyorsun be op. yakışıklı filan

9422a No.125488


e2f83 No.125492

>>125421
off portekiz, ispanyol koloni atmığı latina gibi aynı

b1f47 No.125493

File: 1620249532814.gif (7.2 MB, 498x435, 166:145, tenor.gif) ImgOps Google

>>125492
iltifat mı hakaret mi?

e2f83 No.125495

>>125493
iltifat

4da34 No.125598

File: 1620371200183.jpeg (634.82 KB, 960x1280, 3:4, D34792DC-2009-4476-9B70-7….jpeg) ImgOps Google


562b8 No.125599

File: 1620374388714.png (632.74 KB, 810x458, 405:229, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>125598
faceapp watermarkının fontu öyle değil zaten. şu açık ve net ki hanon kendini ifşa etmeden övülmek istiyor. bakir'in "madem hanonsun, öyleyse hadi benim sevgilim ol" demesinden çekiniyor da olabilir.

>>125598
gördüğüm en güzel kadınlardan birisin ve ben çok güzel kadınlar gördüm, bunu 4chan/s/ tahtası müdavimi olarak söylüyorum.

dbc6a No.125600

>>125598
Anon sen gittikçe güzellesiyorsun. Daha fazla efekt mi kullanıyorsun nedir?

9f855 No.125601

>>125598
yeter, götünü postla artık da sen de biz de rahatlayalım. kapansın bu konu.

89b5e No.125647

>>125599
hanon buraya ses kaydını atmıştı, kaydedeniniz var mı?

c6e32 No.125779

File: 1620535355715.jpeg (471.25 KB, 960x1280, 3:4, D2F36678-1F8B-4C02-A261-1….jpeg) ImgOps Google


6fa84 No.125780

>>125779
Bump ısrarının sebebi nedir?

9422a No.125781

>>125779
>>125780

kız olsam orospu olurdum lafını daha kız olmadan başarıyorsun anon

40c9a No.125788

Seni biz sikelim mi şimdi? Hoşuna mı gidiyor övgü almak, kadınsı duygular ele mi geçirdi zihnini?

ebea5 No.125790

File: 1620549939912.gif (573.33 KB, 200x306, 100:153, 91a6541cf6b4387710adc66f2c….gif) ImgOps Google

bu itt görselinde hiçbir şey yazmadan sadece kız halinin fotosunu atan opu gören anonlar

aa112 No.125793

yıllarca hep kızlara bok attınız, "bizi sevmiyorlar, gösterip elletmiyorlar, bizi görmezden geliyorlar" diye. al işte, siz kız olunca siz de aynısını yapıyorsunuz. sizin o eleştirdiğiniz kızlardan ne farkınız var? op yerinde hanginiz olsa gider chad'lere siktirirdi.

63e3d No.125794

>>125793
Tahta uçmuş amına koyayım

5f464 No.125796

>>125793
op soulapp ile ruhunu da dişi yapmış. erkeklere bok atma.

6ed18 No.125805

tamam sıktın artık

2892c No.125814

File: 1620562484269.png (610.99 KB, 657x874, 657:874, Untitled.png) ImgOps Google

beni neden erkek sandı ki şimdi >///<

d30a4 No.125815

>>125814
senin cözler cüzele benziii ama tam cöremedum onlari.

320fe No.125817

>>125779
>>125797
offf bunun beyaz tenli versiyonu gibi kız arkadaşım olsa allah olurdum

2b8ad No.125832

>>125815
Sıçmık rengi klasik bokistan gözü işte

5f464 No.125836

>>125832
>>125815
meme atmayan h*nonlara sikiş vermeyin artık yeter.

dbc6a No.125864

>>125788
Bu kadar çok attığına göre tüm gün bu işlerle uğraşıyor. Sürekli ekrandaki çüksüz halini görmek istiyor.

Demek ilginin insanlarda böyle bir etkisi var.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]