[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600654061893.gif (486.16 KB, 400x260, 20:13, tenor.gif) ImgOps Google

e446b No.101316

>salak ve uzun bir rüyanın sonunda kobra yılanıyla ölüm pitinde savaşırken uyan
>birden uyku sersemi kuzenini özlediğini hatırla
>yarım saat gözlerin kapalı sağa sola dönerek onu düşünüp sikini sıvazla
>böyle olmayacak diyip telefonu açıp selfilerine bakıp otuzbir çek
>rahatla
>gözler yorgun tirad aç

hayırlı sabahlar.

95632 No.101325

File: 1600685788251.gif (2.63 MB, 430x312, 215:156, uckag7.gif) ImgOps Google

>o his ki kuzenin sıvazlanamayacak kadar çirkin olduğunda

aa8b1 No.101347

>>101325
1 tane mi var? benim sırf anne tarafından 7 tane dişi var. baba tarafı daha çok ama onlar çirkin.

de534 No.101366

benim kuzenim eskort(orospu) galiba. boyu posu tipi yerinde. instagrama hep tek fotoğraflarını yüklüyor, mekanlarda yer işaretleyip hikaye atıyor. 1000 cock stare ifadesi var. illüminatik mason dedelerin ağına düşürdüğü kızlar gibi bakarak içine şeytan girmiş gibi videolar yüklüyor. spor salonuna gidip popo büyütmeye çalışıyor. paraları yok ama sürekli mekanlarda falan. her gün farklı giyiniyor. nasıl iş anlamadım.

95191 No.101384

>>101366
benim kuzenimde eskort(bolis)

8d5c2 No.101479

>>101384

polis bolis, eskort yani[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]