[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600624168459.jpg (519.84 KB, 2340x1080, 13:6, Screenshot_2020-09-20-20-4….jpg) ImgOps Google

a8af8 No.101289

Yıllarıdır yutubda tatlı üslubu ile sincap besleyip videosunu çeken yutubır tayfun demirin ORGAN KAÇAKÇILIĞI, dolandırıcılık, sahte belgelerle kendini ölü gösterme gibi suçlardan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası varmış ve bugün yakalanmış. Bu

Ulan bu adam bu kadar tehlikeli biriyse neden ismini değiştirmeden yutub kanalı başlattı ve binlerce abone yapmasına rağmen ismini değiştirmedi?

Bu adam literal olarak aylar önce bankadan satın aldığı köy arazisini ıslah edip ev dikti yerini yurdunu paylaştı polis neden şimdi yakalıyor adamı uzun zamandır kesin hapis cezası bulunmasına rağmen?

Bu adam organ satacak kadar ivıl biri de neden sincap falan besliyor ve inanılmaz sempatik bir izlenim bırakıyor insanda?

İNANILMAZ

30bbf No.101290

>literal olarak

53c8e No.101291


a8af8 No.101293

>>101291
Haklısın anon ama adamı organ kaçakçılığı ile suçluyorlar yani bu asil duygularla işlenebilecek robin hood tarzı bi suç değil. Sadece hayvanları seviyor olması herifi tontiş pembe bir kriminal yapmıyor.

5ab80 No.101309

File: 1600631013528.png (84.95 KB, 300x168, 25:14, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>101293
Mafyaların ve hırsızların kahkaha atarak "Biz kötüyüz" diye bağırdıkları falan yok. Kötülük tamamen subjektiftir. Olayı mağdur taraftan baktığın için onu kötü olarak nitelendiriyorsun. O organlarla bir sürü yararlı insan kurtulabilir mesela.
Escobar, halkının gözünde bir azizdi ama kim bilir onun yüzünden kaç tane insan zarar gördü. Brenton Tarrant, camide onlarca kişiyi göz kırpmadan öldürdü ve zerre pişmanlık duymadı ama ailesi onun çok iyi ve kibar olduğunu söylüyordu. Aynı şey bu adam için de geçerli. Organ kaçakçılığıyla para kazanıyor, aile yıkıyor ve eve geldiğinde iş ceketini çıkarıp sincabını besliyor.
Ayrıca evet, organ kaçakçılığı asilce yapılan bir iş değil ama ölenler, varlığı bile bilinmeyen fakirler ve göçmenler. Zaten ya açlıktan, ya da savaş gibi nedenlerden dolayı öldürülecektiler :/

a8af8 No.101327

>>101309
>kötülük tamamen subjektiftir
Çöpün dibini boyladın anon. Şu liselerde ve üniversitelerde artık 2500 yıllık filozofların ve sik kırığı düşüncelerini Impala etmeyi bıraksalar da artık şu saçmalık son bulsa.

ecf14 No.101328

bu adam sincaplari abuk subuk seylerle besliyordu onu yapan organ kacakciligi da yapar

9347a No.101333

>>101327
herkesin iyisi kötüsü farklıdır.

42f8e No.101334

>>101289
>polis neden şimdi yakalıyor adamı
Teknik takip yapıp delil biriktirmiş olabilirler.

53c8e No.101349

>>101327
Aynen köylü ananın sana öğrettiği her şey iyi, hayatını düşünmeye adayan göt kılları dökülmüş filozofların düşünceleri ise sik kırığı değil mi? Bırakın şu çorap kokan "Herşeye rağmen gelenekçiyim, marjinalim" ayaklarını

a8af8 No.101350

>>101349
Benim anam Kırgız ve gençliğinde Sovyetler birliğinde piyano eğitimi almış bir bayan anon. Senin anadolulu iki nesildir başı açık aşüfte anana benzemez.

b0cb8 No.101351


a915f No.101352

>>101350
>t. annesi çimentoda yaşamış gözü çekik kamçıbek anon

0be29 No.101354

File: 1600719116067.jpg (79.91 KB, 960x960, 1:1, 93918462_10157988116841352….jpg) ImgOps Google

>>101350

>sovyetler birliğinde piyano eğitimi almış biri


Keeeeeeek

anonun annesi bağlantı ilintili

https://www.youtube.com/watch?v=gcB2q8fZHSs[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]