[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600456938045.jpg (239.05 KB, 2048x1536, 4:3, 3VhlQ2e.jpg) ImgOps Google

2ae13 No.101191

ulan köftehor yedim seni

5ae85 No.101192

>>101191
kızılay portakalkı gazozu nereden buldun

1196e No.101193

>>101192
kızılayın püsküvili gazozuda sert gidiyor doğrusu

2ae13 No.101194

>>101192
mandalina bakkaldan.

3d9e4 No.101286

File: 1600618238454.jpg (310.02 KB, 2048x1536, 4:3, M0oT3U1.jpg) ImgOps Google

hamburgere bak lan kaç kilo bu

9ae31 No.101296

File: 1600627040839.jpg (17.46 KB, 480x360, 4:3, bok.jpg) ImgOps Google

>dat kupkuru, kömür olana dek kızartılmış et
>dat bayat s*mun ekmek
>etten çok çiğ domates ve yeşillik
bok ye daha iyi.

72ba9 No.101302

>>101296
Şükürsüzlük etme terbiyesiz.

fa0d7 No.101307

>>101296
tadını biliyosun demek. yok almim.

b0e2e No.101405

File: 1600883808155.jpg (290.24 KB, 2048x1536, 4:3, sUrDMSG.jpg) ImgOps Google

hamburger mi bowling topu mu lan

b0e2e No.101406

File: 1600883903322.jpg (24.06 KB, 604x452, 151:113, 19450_298392976369_7697523….jpg) ImgOps Google

>>101405
bana kolay gelsin

a343d No.101408

>>101405
Çok fazla hazır yiyeceği kendini alıştırma anon-kun, sağlıklı değil bunlar.

9ae31 No.101409

allah kahretsin bugün avm'ye gidip shitburger yiyecektim unuttum

79f7a No.101442

3 sene önce hamburger yiyesim gelmişti 2 sene sonra yemiştim. Sonra tekrar canım çekti baktım burgerking kapanmış

956df No.101443

Önceden çok fazla dışarıdan yemek söylerdim artık onun yerine canım çekince babamı arıyorum güzel bir yerde yemek ısmarla diye para da ödemeden çıkıyorum işin içinden. Böyle kral adam

e48c1 No.101981

File: 1601913737553.jpg (245.58 KB, 2048x1536, 4:3, aVdOiPl.jpg) ImgOps Google

az önce bu üç çeyreği ve üzerine 1 bütün palamutu yedim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]