[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600419178756.jpeg (28.77 KB, 500x358, 250:179, E3B1FBA1-972E-4105-9201-3….jpeg) ImgOps Google

f9a84 No.101173

hepimiz ailemizden bağımsızlığımızı ilan etmek istiyoruz. diyelim eve çıktınız, kendinize yetebilecek misiniz? yemek, çamaşır, bulaşık, temizlik. ailem evden ayrıldığında çamaşır makinesini ayarlamak harici bir şey sormuyorum. siz kendinize yetebilir misiniz? her gün o mutfağa girip yemek hazırlama zorunluluğu sizi sıkmaz mı? beni bazen sıkıyordu.

f9d9d No.101174

14 yaşından büyük olup bu soruları soruyorsan ciddi sorunların var op. down sendromlular bile yapabiliyor bu dediklerini, şaka değil.

f9a84 No.101175

>>101174
bok yapıyor. her gün ev işi yapmak herkesin mental harcı değil. anana söyle ev işlerini sen yap da gör ebeninkini. 1 hafta dayanamazsın.

d801c No.101176

File: 1600421969904.png (1.1 MB, 750x1334, 375:667, D807761D-B7F3-44E3-8A82-64….png) ImgOps Google

>>101175
Şu umumileştirme işine ara ver. Kendi işini göremeyecek kadar aciz ve zavallısın.

f9d9d No.101177

>>101175
ul0n üniversitede 4 yıl evde tek başıma yaşadım. hala kendi evimde yaşıyorum. ne anlatıyorsun mental retarde anoncuğum? ciddiyim, 6 aylık eğitimle şempanzeler becerir o işi. yahuditübünde videoları da var arat bul. rezil haldesin cidden.

54940 No.101178

günün çoğunu evde geçiren biri için ev işleri hiç de sorun değil. öğrencilik yıllarımda yalnızken gayet mutluydum. bulaşık makinesi yoktu ama olup olmamasının bir anlamı da yoktu. yemeği yediğin gibi 3-4 parça şeyi yıkıyorsun bitiyor. biriktirirsen sorun olur hemen yıkamak lazım

b4f42 No.101179

işten gelip ev işi yapmak yorucu ve sıkıcı oluyor. üstteki anonlar 7/24 pc oynayarak tek başlarına yaşayabilirlerse aferin onlara.

85e1e No.101277

Ev işinden kastın ne olduğuna bağlı. Türk kadinlarinin yaptığı ev temizliği çok detaylı ve sürekli oluyor. Gerçekten normal birisi yapamaz.

98a5d No.101284

>>101277
ama öyle temizleyince evin havası değişiyor ferahlığı hissediyorsun. klavyeni nemli bezle silmek bile ne kadar fark ediyor.

8dc74 No.101295

hala aileyle yaşamak bu yaşta canımı sıkıyor. ama bir yandan da tek başıma yaşasam evi bok götürüp yine sefil bir şekilde yaşayacağımı, fast food ile besleneceğimi biliyorum. iki ucu boklu değnek kısacası.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]