[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579650842006-0.jpg (264.19 KB, 1920x1080, 16:9, http _com.ft.imagepublish.….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-1.jpg (302.04 KB, 2048x1285, 2048:1285, coronavirus.jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-2.jpg (122.2 KB, 1200x675, 16:9, https _cdn.cnn.com_cnnnext….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-3.jpg (304.4 KB, 1908x1146, 318:191, 23676474-0-image-a-4_15796….jpg) ImgOps Google

ec9da No.68500[Reply][Last 50 Posts]

wuhan virüsü pokistana gelir mi?

tirad teması
https://www.youtube.com/watch?v=wZ4JoovKWCU
591 posts and 206 image replies omitted. Click reply to view.

b935d No.100634

File: 1599511888989.png (109.25 KB, 396x385, 36:35, 1599511777049.png) ImgOps Google
File: 1600727460273.jpg (77.04 KB, 520x651, 520:651, sad-face.jpg) ImgOps Google

1d91a No.101358[Reply]

>hocum kilo vereyim de havalar soğumaya başlayınca o giyemediğim gömleği giyeyim
>hava soğu
>gömleği giy
>büyük ve komik dursun


File: 1600693957269.jpg (62.08 KB, 788x541, 788:541, France-Macron-2.jpg) ImgOps Google

73710 No.101337[Reply]

>afrikadaki zencilerden köle yapmak için en güçlülerini seç
>farkında olmadan yapay seçilim eyle
>kölelerin torunları büyük pipili, kaslı, uzun boylu olsun
>köle torunları beyaz kızların birinci tercihi haline gelsin
>ırkını kendi ellerinle yok et

beyazlar eyitilmezdir
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

08c9c No.101345

>>101344
bırak umutlansın

19c1f No.101356

File: 1600721166126-0.png (92.98 KB, 415x461, 415:461, JEJ.png) ImgOps Google

File: 1600721166126-1.png (104.79 KB, 258x544, 129:272, 1532819001997.png) ImgOps Google

>argüman: b*yaz ülkeler KARAlanıyor
>karşıargüman: a-ama siz de mülteci alıyorsunuz
iki ilçesi dışında pakistandan farkı olmayan memlekete gelen mülteciler batının çöküşünden büyük bir olay mıdır?

21097 No.101357

Ulan 2 ayda 1 giriyorum şuraya halen aynı muhabbetler dönüyor kek :DFile: 1600714343495-0.jpg (64.21 KB, 1080x480, 9:4, IMG_20200921_214804.jpg) ImgOps Google

File: 1600714343495-1.jpg (37.06 KB, 659x674, 659:674, 1444565761995.jpg) ImgOps Google

2dd36 No.101353[Reply]

>ohk

fd924 No.101355

silahın ne olduğunu bilen bir delikanlı babayiğit aslan var mı?File: 1600624168459.jpg (519.84 KB, 2340x1080, 13:6, Screenshot_2020-09-20-20-4….jpg) ImgOps Google

a8af8 No.101289[Reply]

Yıllarıdır yutubda tatlı üslubu ile sincap besleyip videosunu çeken yutubır tayfun demirin ORGAN KAÇAKÇILIĞI, dolandırıcılık, sahte belgelerle kendini ölü gösterme gibi suçlardan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası varmış ve bugün yakalanmış. Bu

Ulan bu adam bu kadar tehlikeli biriyse neden ismini değiştirmeden yutub kanalı başlattı ve binlerce abone yapmasına rağmen ismini değiştirmedi?

Bu adam literal olarak aylar önce bankadan satın aldığı köy arazisini ıslah edip ev dikti yerini yurdunu paylaştı polis neden şimdi yakalıyor adamı uzun zamandır kesin hapis cezası bulunmasına rağmen?

Bu adam organ satacak kadar ivıl biri de neden sincap falan besliyor ve inanılmaz sempatik bir izlenim bırakıyor insanda?

İNANILMAZ
10 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

b0cb8 No.101351


a915f No.101352

>>101350
>t. annesi çimentoda yaşamış gözü çekik kamçıbek anon

0be29 No.101354

File: 1600719116067.jpg (79.91 KB, 960x960, 1:1, 93918462_10157988116841352….jpg) ImgOps Google

>>101350

>sovyetler birliğinde piyano eğitimi almış biri


Keeeeeeek

anonun annesi bağlantı ilintili

https://www.youtube.com/watch?v=gcB2q8fZHSsFile: 1600546966289.jpg (6.02 KB, 225x225, 1:1, sys.jpg) ImgOps Google

dab8c No.101249[Reply]

Babamı youtubeta google translate ile anlatılan seks hikayelerini dinlerken yakaladım. Bu ev denilen bok çukurundan çıkmam için dua edin anonlar.
16 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

f3877 No.101305

>>101300
tamam da madem ondan güçlüsün o ne yaparsa sen de aynısını ondan sonra yap. üzerine yürüdüyse sen de yürü, belki vurmayacaktı. vurursa zoruna giderse sen de orantılı vurursun. ama babam hiç üzerime yürümedi hissini bilmiyorum.

cad24 No.101308

>>101305
ben öyle türk gibi sen kimsin lan haaa huuu deyip itişip kakışmam üzerime gelene direkt vururum. onu anca kavgadan korkan kolpacı türkler yapar. bu yüzden her zaman ilk vuran ben oldum kim üzerime gelirse gelsin dayak yiyeceğimi bilsem bile.
>babam hiç üzerime yürümedi hissini bilmiyorum.
el bebek gül bebek büyümüş 2003'lü altyaşın tekisin zaten anlamanı beklemiyorum. durmuşun bir de ne yapmam gerektiğini söylüyorsun :D.

f1ba4 No.101348

babam yediği kaşığı tencereye soktu onla aldı amına koyim. her gün yeni bir mallığını görüyorum.File: 1600654061893.gif (486.16 KB, 400x260, 20:13, tenor.gif) ImgOps Google

e446b No.101316[Reply]

>salak ve uzun bir rüyanın sonunda kobra yılanıyla ölüm pitinde savaşırken uyan
>birden uyku sersemi kuzenini özlediğini hatırla
>yarım saat gözlerin kapalı sağa sola dönerek onu düşünüp sikini sıvazla
>böyle olmayacak diyip telefonu açıp selfilerine bakıp otuzbir çek
>rahatla
>gözler yorgun tirad aç

hayırlı sabahlar.

95632 No.101325

File: 1600685788251.gif (2.63 MB, 430x312, 215:156, uckag7.gif) ImgOps Google

>o his ki kuzenin sıvazlanamayacak kadar çirkin olduğunda

aa8b1 No.101347

>>101325
1 tane mi var? benim sırf anne tarafından 7 tane dişi var. baba tarafı daha çok ama onlar çirkin.File: 1600691893782.png (11.03 KB, 828x92, 9:1, Adsız.png) ImgOps Google

c2470 No.101329[Reply]

sizce bu arkadaş kırmızı mı dağıtmaktadır?
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

6ff8c No.101339

kırmızıyı vermiş radyo tv çıktığından beri insanlar bu kadar müzikle iç içe ondan önce hayatlarında müziğe pek yer yoktu şimdi 7/24 müzikle beynimizi zehirliyoruz.

1ea74 No.101341

>>101339
eskiden insanlar zehirliydi muzikle daha cok ic ice olarak panzehiri buldu

6ff8c No.101342

>>101341
yapacağın aforizmayı sikeyim :D(KURALLAR.HTML)File: 1592862518038.jpg (175.99 KB, 656x400, 41:25, lubnan_da_turk_bayragi_yak….jpg) ImgOps Google

42764 No.88794[Reply][Last 50 Posts]

tek tiradda toplayalım dağılmasın.
219 posts and 114 image replies omitted. Click reply to view.

ac7e5 No.101335

>>101326
5 milyarla türkiyede bir şeyler beceremiyorsan senin mallığın.

zenginler üçün beşin hesabını yaparak zengin olurlar.

hiçbir şeyin masrafını düşünmeyen adam dünyanın en zenginleri arasındadır ve onun için para artık değerli değildir, başka işlerle tatmin olmaya çalışır.

29fb6 No.101336

>>101335
penny wise pound foolish
isviçre ata sözü. küçük hesaplarla küçücük adam olarak kalırsın.

ac7e5 No.101346

File: 1600703746718.jpg (9.77 KB, 350x197, 350:197, 5ca1c8f945d2a0296419fc98.jpg) ImgOps Google
File: 1600683256303.jpg (49.24 KB, 640x360, 16:9, t1larg.osama.obit.one.afp.….jpg) ImgOps Google

beb8f No.101322[Reply]

https://eksisozluk.com/entry/113278275

das land der unbegrenzte möglichkeiten ist kaputt(KURALLAR.HTML)

49d93 No.101324

cennet vatan amerika su'yum ;_;File: 1600631118956.jpg (404.81 KB, 1041x1600, 1041:1600, 6f77b-homelander-sexually-….jpg) ImgOps Google

01841 No.101310[Reply]

demek superman ile wonder woman böyle sevişiyorlardı

https://youtu.be/evhWNqLKch0
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

46174 No.101312

File: 1600633609021.png (4 MB, 2070x1380, 3:2, ClipboardImage.png) ImgOps Google

kadın acayip seksi geldi yahudi ve italyan etnisitesi varmış ondan demek

9aebe No.101320


01841 No.101321

>>101312
sahnedeki dominantlık davranışlarındandır.File: 1600648657261.jpg (443.69 KB, 1200x1200, 1:1, cfa6c650557771.58d3779df32….jpg) ImgOps Google

c8a2e No.101314[Reply]

çok canım sıkılınca stalkladığım ilkokul vayfumun twitter hesabına girip takip ettiklerine baktım. takip ettiklerinin çoğu sjw sıçmıkları, quirky geçinen kaşarlar ve 10/10 laf sokma gibi sikko hesaplar. kızın ne okuduğunu ya da ne mezunu olduğunu bilmiyorum(hiçbir şey yazmıyor hiçbir profilinde) ama ilkokulda her derste iyi olduğunu ve fen lisesini kazandığını hatırlıyorum yani kız salak da değil ama bu karı milleti neden bu kadar kanser?(KURALLAR.HTML)

a1ec5 No.101315

Sıçan kız olsa kedi gibi yaşarsınız anonFile: 1600630258928.jpg (126.36 KB, 500x496, 125:124, cringe-intensifies.jpg) ImgOps Google

14405 No.101306[Reply]

https://youtu.be/6m_J3eRqXVU

beyaz tenli ve düzgün diksiyonlu kişiler neden akpli oluyor?

>eğü eğü bu beyaz değil

>eğü eğü bu düzgün diksiyonlu değil

1299d No.101313

kedi çok tatlıymış :3File: 1600456938045.jpg (239.05 KB, 2048x1536, 4:3, 3VhlQ2e.jpg) ImgOps Google

2ae13 No.101191[Reply]

ulan köftehor yedim seni
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

9ae31 No.101296

File: 1600627040839.jpg (17.46 KB, 480x360, 4:3, bok.jpg) ImgOps Google

>dat kupkuru, kömür olana dek kızartılmış et
>dat bayat s*mun ekmek
>etten çok çiğ domates ve yeşillik
bok ye daha iyi.

72ba9 No.101302

>>101296
Şükürsüzlük etme terbiyesiz.

fa0d7 No.101307

>>101296
tadını biliyosun demek. yok almim.File: 1600543148998.jpg (242.64 KB, 1000x1250, 4:5, Christ the Redeemer Aerial….jpg) ImgOps Google

bfc17 No.101240[Reply]

Bu boktan ülkede doğmak Brezilya’da doğmaktan bile kötü. Orada en azından doğal bir plaj kültürünün içine doğuyorsun. Sörf tahtanı alıp dalgalara girişebiliyorsun. En boktan favelada doğsan bile insanlar buradakiler gibi bağnaz ve çomar değil. Seks asla bir tabu değil. 13’üne varmadan doya doya sikişebiliyorsun. İmkansızlıklar ve vahşet orada da var ama en azından yaşıyormuş gibi hissettiğin alanlar ve anlar var. Yeşillik, güneş, uçsuz bucaksız plajlar, amazon, deniz, bok kokmayan futbol kültürü, ırzına geçilmemiş doğal güzellikler ve su gibi seks…Hangi üçüncü dünya ülkesini seçerdin deseler bokistan yerine Brezilya’lı olmak isterdim.
https://youtu.be/etOxVzWo5NQ
13 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

d39de No.101283

Kardeşim okuyup/çalışıp siktir olup gitseydiniz giden gidiyor, götü boklu lise mezunu laz idris usta bile gitmiş zamanında adam sizin gibi göt büyütmemiş çabalamış. Karı gibi oturup ağlamaktan bıkmıyo musunuz?

98a99 No.101303

>>101281
Senide diyarbakirin sokaklarina adananin mahallerine bekleriz bak bakalim aratir mi sana rioyu

ff6aa No.101304

>>101303
gore sitelerine gir bakalım kaç tane diyarbekir adanadan falan video var bir de kaç tane brezilyadan meksikadan falan palalarla kelle doğrama, işkence vs. videoları varFile: 1600625852592.png (3.86 KB, 500x77, 500:77, ClipboardImage.png) ImgOps Google

03f22 No.101292[Reply]

Tunay çıplak ip veya vpn ile postladığımda
>Your IP address is listed in cbl.abuseat.org.
hatası alıyorum. Şu an da bu postu bir proxy ile atıyorum. Bir çözüm öner :C

5685f No.101294

ip nedir? ciplak olan?

2ef75 No.101298

>>101294
Report olarak attım

c61e4 No.101301

benzer sorunu geçenlerde ben de yaşadım çıplak IP ile.
VPN kullanmadığım için dile getirememiştim.File: 1600419178756.jpeg (28.77 KB, 500x358, 250:179, E3B1FBA1-972E-4105-9201-3….jpeg) ImgOps Google

f9a84 No.101173[Reply]

hepimiz ailemizden bağımsızlığımızı ilan etmek istiyoruz. diyelim eve çıktınız, kendinize yetebilecek misiniz? yemek, çamaşır, bulaşık, temizlik. ailem evden ayrıldığında çamaşır makinesini ayarlamak harici bir şey sormuyorum. siz kendinize yetebilir misiniz? her gün o mutfağa girip yemek hazırlama zorunluluğu sizi sıkmaz mı? beni bazen sıkıyordu.
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

85e1e No.101277

Ev işinden kastın ne olduğuna bağlı. Türk kadinlarinin yaptığı ev temizliği çok detaylı ve sürekli oluyor. Gerçekten normal birisi yapamaz.

98a5d No.101284

>>101277
ama öyle temizleyince evin havası değişiyor ferahlığı hissediyorsun. klavyeni nemli bezle silmek bile ne kadar fark ediyor.

8dc74 No.101295

hala aileyle yaşamak bu yaşta canımı sıkıyor. ama bir yandan da tek başıma yaşasam evi bok götürüp yine sefil bir şekilde yaşayacağımı, fast food ile besleneceğimi biliyorum. iki ucu boklu değnek kısacası.File: 1600459816112.jpg (10.79 KB, 225x225, 1:1, nnnnnn.jpg) ImgOps Google

ff302 No.101200[Reply]

Burada nasıl üst insan olunur diye bir konu açan anon vardı. Söylediğin her şeyi yaptım üst insan oldum da hayat bok gibi oldu. Hiç bir amacı kalmadı hayatın. Sana uyan kafamı sikeyim.
10 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

43ca9 No.101236

File: 1600536188758.jpg (143.16 KB, 1080x832, 135:104, IMG_20200919_201828.jpg) ImgOps Google

>Üst insanlık konseptini bilmiyorsan konuşma.

b3463 No.101264

File: 1600569174611.jpg (17.83 KB, 270x270, 1:1, pol.jpg) ImgOps Google


a9581 No.101275

File: 1600599451559.png (421.62 KB, 680x608, 85:76, keeeeeeeek.png) ImgOps Google
File: 1600458309549.jpg (119.91 KB, 1256x691, 1256:691, ss.JPG) ImgOps Google

afae7 No.101196[Reply]

bu gibi şeyler götümü harlıyor hiç inandırı gelmiyor bana
2 milyon usd ne tedavisi? kara para mı aklıyorlar bir de 1milyon toplanmış bile ne kadar aile kendine hibe edecek acaba
5 posts omitted. Click reply to view.

6dbb8 No.101223

tedavinin ederi gerçekten 2.4m dolar mı yoksa doktorlar "fiyat bu kardeşim işine gelirse" mi diyor? tedavinin ederi gerçekten 2.4m dolarsa bu kadar para nereye gidiyor?

ede27 No.101241

>>101212
>kimsenin hesabına para yatmıyor

https://taplink.cc/dogu_sma

instagram hesabında bu linki vermiş girer bakarsan direkt olarak türkiye finans'ın ibanını paylaşmışlar sayfada. Ayrıca bağış toplamak için valilikten izin alman gerekiyor kafana göre internetten bağış toplayamazsın çomaristanda kanunen. Ama garibime gitti o bağış toplayabilir kağıdını aradım göremedim.

İnatla bağış nasıl yasak hajum diye iddia edecek bir zoomer isen önceden söyleyeyim youtube katıl ve patreon aslında hizmet sunup kazanç elde etmek olarak geçiyor kayıtlarda, bağış toplama olarak değil. O yüzden vergilendiriliyor zaten bağışlar ise vergilendirilmiyor aksine vergiden düşülebiliyor yani mesela 400 bin vergi ödeyecek bir iş adamı buraya ödeme yapıp vergiden düşebilir. Diyebilirsin ki x'i amerikaya gönderelim kampanyası nasıl topladı? Maliye memurunun radarına görene kadar her şey serbest maliye memurunun takibine takılırsan çok kötü sonuçlanır. MASAK nedir iyi araştır. Ayrıca o kız o parayı çomarsitan hesabına değil usa hesabına çekmiş olabilir. Misal franda'daki çirkin feminist bir orospu macbook'umu tamir ettircem diye kampanya açmıştı ekşide 200 euro para yollanmıştı sırf amı var diye.

Ayrıca paypal üzerinden de para topluyorlar Erdem Küçük adında birine. Aileyle anlaşmalı mı değil mi bilmiyorum artık. https://www.paypal.com/pools/c/8rVm7RNRbE
Ayrıca gofundme türkiye'de kullanılabiliyor mu belli değil yine o elemanın paypal hesabına çekiyor olabilirler. Sonuç olarak o para bir şahsın hesabına gidecek. Gofundme ile toplandığı için özellikle bana scam gbi geliyor çünkü hiçbir hesap vermeden para toplayabilirler. Misal george floyd'un ailesi bok gibi para topladı gofundme ile ne gereği vardı bunun? Davalar desen 1-2 milyonla her şeyi çözerlerdi. Ama baktılar para güzel geldi devam ettiler en 15 milyonu gördüm ben.

Bu para toplayanlara zerre inanmıyorum.

afae7 No.101259

https://www.gofundme.com/mvc.php?route=homepage_norma/search&term=turkey

en bastaki kıza 5 trilyon para toplanmış şimdiye 2 gün evvel birisi 150k atmış amk bu nasıl para toplamak inanamıyorumFile: 1600541750444.jpg (31.6 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpg) ImgOps Google

c3eea No.101237[Reply]

genitel bölge ve çevresindeki kılları nasıl kesebilirim? jilet kıl dönmesi yapar diyorlar, makinem de sürekli ufak çizikler atıyor ve kanatıyor. tüy dökücü krem tahriş edici kimyasal olduğu için sürmek istemiyorum. ne yapmalı?
2 posts omitted. Click reply to view.

f5c94 No.101247

https://www.hepsiburada.com/philips-bg105-11-erkek-vucut-bakim-tiras-makinesi-pm-sgphqg703747

buna benzer bir şey al yap. Bende bundan var kılları iyi alıyor. vaxxxx benim aldığım zaman 100 betondu :—-DD

c3eea No.101257

>>101247
pahalıymış 200 tl. taraksız hangi boyutta kesiyor?

1c7a2 No.101258

>>101257
salla bunları yıllar öncesinden sinbo makine var am göt pipi taşak saç sakal hepsini aynısıyla kesiyorum makineyi aylarca yağlamıyorum bile canavar gibiPrevious [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]