[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571383536137.png (60.35 KB, 400x486, 200:243, ClipboardImage.png) ImgOps Google

54829 No.60022[Reply]

>mfw 2014'te 1300 kemale çıkmış ip*d air 2'yi 2019 yılında ikinci el olarak 2500 kemale satan şark kurnazlarını gördüğümde

tücük götüm ile elma piçine domalmayı planlıyorum ancak fiyatları gördükçe yumruğumu sıkıp küfür ediyorum.

sizler hangi model ipadleri kullanıyorsunuz? her şeyin ateş pahası olduğu bu yılda hangi modeli satın almalıyım? bilhassa da sizin tavsiyenizi bekliyorum tunay hocam.
2 posts omitted. Click reply to view.

b9284 No.60102

>>60101
>t. Chpkklı gezici anon

a3a9a No.60108

>>60101
daha bugün dandik klavyeden mekanik klavyeye geçiş yaptım. vallaxi billaxi simülasyon.

e2626 No.60174

>>60108
markası ne579c6 No.60159[Reply]

anonlar derin ağdaki güzel ücretsiz ( ◉ ʖ ◉) sitelerden önerebilir misiniz acaba?(KURALLAR.HTML)
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

36c93 No.60163

>>60161
tabi ki var hatta bunu kullanarak ünlü olan kızlar var
https://www.youtube.com/watch?v=meF4hplNiek
mangal maşası geçen rusyanın en ünlü kanalına çıktı hatta
https://www.youtube.com/watch?v=EkiEQF1pB9w(KURALLAR.HTML)

b7c59 No.60166

>>60163
bunu kullanarak derken iyi anlamda mı söyledin kötü anlamda mı?
rusça bilen var mı bu arada aranızda ne diyorlar çok merak ettim.(KURALLAR.HTML)

36c93 No.60168

>>60166
kylie poğaça iken yaptıkları sayesinde ünlendi, haberlere belgesellere çıktı, babasını 50 yıl hapse tıktırıp, videolarını indiren amerikalılara açtığı davalarla zengin ve ünlü oldu.
maşa ise modelliğe devam ediyor. videoda sergey üstadın yaptıklarından bahsediyorlar. başta sergeyi tanıtıyorlar sonra kızlara nasıl bir ortamdı sizi nasıl ikna etti, neler yaptınız gibi sorular soruyorlar kızlar da cevaplayıp duyar kasıyor.(KURALLAR.HTML)File: 1571499179490.jpeg (38.55 KB, 299x470, 299:470, 7FD51FA9-ED63-4E13-9907-2….jpeg) ImgOps Google

b67dc No.60135[Reply]

Şöyle bir ablayı nasıl buluruz anonlar? Nerelerde takılır nelerden hoşlanır bu milf ablalar? Bi tane bulup etinden sütünden faydalanmak istiyorum.
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

9da0a No.60141

>>60140
hafiften spor yapmaya başla. öyle bir kalkıyor ki bayrak direği gibi, taş gibi oluyor.

2cdc6 No.60142

>>60141
testo saç dökülmesine sebep oluyomuş sanırım o yüzden tereddütlüyüm

9da0a No.60156

File: 1571505568929.jpg (91.4 KB, 800x606, 400:303, 1435505790969.jpg) ImgOps Google

>>60142
senin sonun kötüFile: 1571419916622.png (168.82 KB, 329x357, 47:51, ClipboardImage.png) ImgOps Google

94a32 No.60050[Reply]

>ben ol
>Lise son sınıf ol
>ygs ve lys dolayısıyla herkes ders çalışsın; okulun %90'u boş ders olsun.
>ders çalışmadığım zaman twitch'den dota 2 yayını izle
>orda 2-3 izlenen bi yayıncı olsun
>yayıncı NEET olsun ve günde 15 saat yayın yapıyor olsun
>onu izlemeye başla
>bu arada chatte sürekli takılan bir insan olsun,ona ulvi diyelim.
>yayıncı çeşitli oyunlar oynarken ulvi ile sohbet ediyor ol.
>kaliteli zaman geçir
>1 ay sonra
>artık yayınlara yayıncı için değil ulvi için geliyor ol
>ulvi seni arkadaş eklesin
>kabul et
>ama sınavlar yaklaştığından ulvi, yayıncı ve twitch'i unut
Post too long. Click here to view the full text.
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

c6bb3 No.60075

File: 1571427817981.png (546.41 KB, 690x390, 23:13, Mindblown-Image.png) ImgOps Google

>ulvi ol
>zihindisk'de 4 sektörde 36 bayt yer kapla
>zihindisk bozulsun

kötü hissettiriyor adamım

01557 No.60077

File: 1571429307035.jpg (14.85 KB, 420x315, 4:3, 3542.jpg) ImgOps Google

öyle bir adam(kadın) düşünün ki tüm tahtayı yangın yerine çevirsin

https://www.youtube.com/watch?v=VDXJdoMywwk

6b91b No.60090

File: 1571438417737.jpeg (11.2 KB, 400x300, 4:3, images (7).jpeg) ImgOps Google

>>60050

Hayvanları koruma derneği açılışında kurban kesen ulvi mi?File: 1571402891381.jpg (61.69 KB, 500x500, 1:1, ezhel-1.jpg) ImgOps Google

f7cd4 No.60030[Reply]

Ezhel türkiyenin eminemidir, gelmiş geçmiş en iyi rapcidir. Net.
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

7e52d No.60045

mimar belanızı versin

24314 No.60047

File: 1571416879245.png (264 KB, 500x625, 4:5, loser.png) ImgOps Google

>>60042
>bütün kızlar bakıyor
ne yapıyor bu küçük pipili keko diye bakıyordur onlar. sende zevke gelip ıslandıklarını zannediyorsun kek be bu kadar loser olacak ne vardı.

99334 No.60049

>>60047
bir insan hayatın gerçeklerinden nasıl bu kadar kopuk olabilir aklım almıyor. hepsinin içi gidiyor benim kekolara.File: 1571273708427.jpg (25.07 KB, 750x438, 125:73, EEwMBseWkAE_R7F.jpg) ImgOps Google

78aa1 No.59924[Reply]

içimden üzdünüz beni yıllar dinlemek geliyor ama bu arabesk bataklığında kaybolmak istemiyorum parlamak istiyorum artık
5 posts omitted. Click reply to view.

0d403 No.60008

File: 1571349004358.jpg (95.94 KB, 1280x720, 16:9, whore.jpg) ImgOps Google

Derdiniz ne anonlar? Konuşalım.

a6adf No.60009

File: 1571349483450.gif (259.13 KB, 365x320, 73:64, 1449208336579.gif) ImgOps Google

>>60008
kurtuluşu olmayan derin sularda yüzüyorum

a6adf No.60013

File: 1571351818083.jpg (264.41 KB, 834x1136, 417:568, 1490761362609.jpg) ImgOps Google

>>60010
Fear not, the dark, my friend. And let the feast begin.File: 1571322487424.jpg (66.91 KB, 750x686, 375:343, frog.jpg) ImgOps Google

40f12 No.59944[Reply]

6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

3d602 No.59957

>>59955
Bu bile dediğin adam zaten yakışıklı ve kolları şişkin.

13770 No.59958

>>59957
Aynen en az 40 cm kolları var adamın. 30 cm kola sahip çiroz sıçan “bu bile” derken utanmıyor

370a9 No.59972

Şimdiki kadıncı yasalarla böyle şeylerin daha fazla olmaması garip.File: 1571328721042.jpg (11.6 KB, 320x241, 320:241, celal_384.jpg) ImgOps Google

4b397 No.59959[Reply]

Bokum status: Tadıldı.

Daha önce kumru dışkısı ve tezek tatmışlığım oldu. Hayvanların dışkısı kuru ve tatsızdı. Kokusu olmasa unla karıştırılabilir. Az önce kendi bokumu tattım. Hayvan dışkısından daha acıydı. Neden bilmiyorum ama tadı türk kahvesine çok benziyor. Yani o kahvenin dibindeki tortudan o kahve aromasını alın, aynı o tat işte. Sadece salt bir yumuşak aciligi var. Hayal ettiğim kadar kötü değildi ama oturup yenecek bir şey mi onu bilemem. Şahsen mirra gibi acı kahveler boktan daha tiksindirici bir tada sahip. Boka olan nefretimiz muhtemelen küçüklükten gelen "oğlum boka dokunma, bok herif, bok ye" gibi şeylerin kafamızda yarattığı algı. Önerim herkes tatsın, tattırsın.

Ayrıca artık bokistan dememiz de yanlış çünkü bok o kadar iğrenç birşey değil.
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

48163 No.59965

File: 1571331297480.mp4 (424.3 KB, 480x848, 30:53, GuhybdNu4Hh9dCpG.mp4) ImgOps Google


e3b1c No.59966

>>59963
>>59965
nefes alamıyom

25069 No.59967

Şu t*rbanlı bokistan eşşekleri kadar sevmediğim çok az şey var
Düşünsenize anonlar nasıl berbat kokuyorlardir, hakikaten bok yenir bunlar öpülmez(KURALLAR.HTML)File: 1571253471658.jpg (428.5 KB, 1439x1080, 1439:1080, IMG_20191016_221548.jpg) ImgOps Google

e9bcc No.59890[Reply]

tek resimde basuristanı anlatın
3 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

5ea98 No.59916

>>59914
sizce bu kız alfa mıdır?(KURALLAR.HTML)

1a0ac No.59921

File: 1571267720658.jpg (21.85 KB, 640x360, 16:9, iy.jpg) ImgOps Google


e9bcc No.59922

>>59893
yazdığın anon ya yemliyor ya da çomar, başka bir ihtimal yok. yemliyorsa neden yemleniyorsun, çomarsa neden laf anlatmaya çalışıyorsun.File: 1571177201703.jpg (115.35 KB, 1052x780, 263:195, IMG_20191016_003434.jpg) ImgOps Google

26b3e No.59827[Reply]

hızlı yaşamayı seviyorum
7 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

a572d No.59886

File: 1571249910396.mp4 (2.78 MB, 1920x1080, 16:9, Untitled.mp4) ImgOps Google

>>59885
gece ne kadar karanlıksa yıldızlar o kadar parlaktır

a572d No.59887

File: 1571250305626.jpg (58.16 KB, 1120x700, 8:5, 57be7b6555d0e5c9b39d41e0b5….jpg) ImgOps Google

ve gece boyunca korktuğumuz her şey, günün doğmasıyla karşımıza çıkıyor

http://enbabasozler.freewebsite.com/gece-sozleri

9cd0d No.59888

>hiçbir zaman tetsuo ve kaneda'nın gecenin karanlığında eski kent'in yıkıntıları arasında motor sürdüğü gibi bir heywcan yaşayamayacaksınFile: 1570172702229.jpeg (85.41 KB, 476x546, 34:39, B8C15F0E-2AB5-4A6C-B372-7….jpeg) ImgOps Google

566d6 No.58891[Reply]

Şu twiti /pol/‘e açıp göt yangınını izlemeyi çok isterdim kek. Baksanıza anonlar twitin altındaki kişilerin en az yarısı beyaz-siyah melezi. Şaka maka dünya nereye gidiyor?
https://twitter.com/haileylainee/status/1179467623773478912?s=21
9 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

8d5a4 No.58978

File: 1570292221476.jpg (67.94 KB, 540x773, 540:773, c67a24dc0917152c0744a5f590….jpg) ImgOps Google

>>58891
Üstelik bunlar 90’ların ortası ve sonlarında yapılmış evlilikler. Henüz daha normalleştirilmeyen, netflix gibi platformların her ürünün içine sıkıştırmak için çabalamadığı dönemler. Günümüzde artık beyaz-siyah çiftler aşırı yaygın. Avrupa-ABD’de her 2-3 çiftten birisi böyledir.

8ed06 No.59858

File: 1571231640601.png (292.29 KB, 617x309, 617:309, Screen-Shot-2016-08-30-at-….png) ImgOps Google

çirkin beyaz+çirkin zenci=ortalama/ortalama üstü melez

53e34 No.59868

dünya çekici insanların oyun parkı gibi bir yer bu dünyada çirkinlere yer yokFile: 1571067896330.jpg (27.15 KB, 600x600, 1:1, 666.jpg) ImgOps Google

4d9a1 No.59719[Reply]

Hıv oldum galiba anonlar.Bundan 1 sene önce kondomsuz bir şekilde 2 tane özbekle cima eylemiştim(gecelik arkadaşla döndük).2 haftadır kaşınıyorum ve dilimde aftlar çıkıyor sanırım test yaptırmam gerekli ama otistik olduğum için hastaneye gidip merhabalar bağyan ben aids testi yaptıracağım da diyemiyorum işin içinden çıkamadım ne yapayım ?
15 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

88db4 No.59790

>>59785
Ne saçmalıyon? Parasıyla orospu sikene bile şaşırıp "oha normieler" diyen anona yazdım ben onu. Cevap verdiğim anonsan kıvırmayıp demek istediğimi anla bu bir.

İkincisi bokistan'da da avrupalı, rus, ukraynalı, moldavyalı eskort bolca var zaten. Boş yapmışsın.

Üç, artık 500 kişinin sikmediği karı arıyosan babaannene söyle köyünüzden sana bi tane çomar karı bulsun (hani 500'e nazaran en azından 4-5 kişinin siktiğini yeğlersen diye söylüyorum)(KURALLAR.HTML)

1d587 No.59792

>>59790
kes lan velet(KURALLAR.HTML)

8b2bf No.59849

>>59719

Anon HIV testi zaten çok çabuk çıkan bir testtir. Bir sene olmuş diyorsun. ELISA yeter herhalde. Gidip ben cinsel sikiş eyledim HIV testi olmak istiyorum diyeceksin o kadar. Yani eğer cidden AIDS isen zaten doktor moktor bunlarla baya uğraşacaksın tahmin edebildiğin gibi, löl.File: 1570951649719.jpg (47.82 KB, 372x500, 93:125, polke.jpg) ImgOps Google

0f97f No.59596[Reply]

Şu oyunu ne zaman oynasam derin düşüncelere dalıyorum.

İşi gücü olan, tatile giden, evlenen, çoluğa çocuğa karışan, hatıraları, korkuları ve arzuları olan, senin benim gibi varlıklar. Bu teknolojinin biraz daha gelişmiş versiyonunu düşünün. Hatta ve hatta şu oyunun sürekli online bir servera sahip olan MMORPG versiyonunu düşünün, bizim hayatımızdan tek bir farkı yok. Aklıma geldikçe tuğla sıçıyorum.
8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

f694e No.59636


2e7cd No.59838

>>59837
ein döner bitte(KURALLAR.HTML)

5daa7 No.59840

>>59837
Büyük oranda katılıyorum. Ama Sims 3'deki 3 tane özellik yüzünden 2'ye geri dönemiyorum. Bir modder çıkıp bu özellikleri 2'ye yüklese hayatımın sonuna kadar başka oyun oynamam herhalde.

1- Open World: Fazla söze gerek yok sıçanlık kariyerimde GTA 3'den sonra gördüğüm en büyük devrim. Sims 2'deki loading screenler (dönemine göre bile) adamı kanser ediyodu. Bu özelliğe bir de sen sim'ini oynarken mahallede de hayatın devam ettiğini, yani NPC simlerin büyüyüp, evlenip, çocuk yapıp öldüğünü de ekle.

2-Traitler: Sims 3 çıkmadan önce jew-a games "trait diye bir özellik çıkarttık, artık her simin farklı bir kişiliği ve karakteri olacak" diye bayağı hypelı reklamlar yapıyodu. Başta inanmadım, ucuz bir reklam kampanyası olduğunu düşündüm ama hakikaten adamlar sözünü tutmuş. Bu trait denen şey her simi birbirinden farklı yapmış.

3- Moodletler: Sims 1 ve 2'den beni en çok soğutan şey sim'in mood'unu yüksek tutayım derken yapmak istediğim asıl şeylere vakit bulamamaktı. Bir süre sonra oyun, hızı en sona alıp mood yükseltmece simulatörüne dönüyordu. 3'deki moodlet olayı bunu tamamen bitirmiş.File: 1571091825727-0.png (10.77 KB, 857x227, 857:227, Capture.PNG) ImgOps Google

File: 1571091825727-1.png (15.96 KB, 720x465, 48:31, Capture2.PNG) ImgOps Google

File: 1571091825727-2.png (629.41 KB, 1761x1532, 1761:1532, screencapture-erdoganlarbi….png) ImgOps Google

d839f No.59750[Reply]

MTB lastiklerini 26x1.75 yol lastikleriyle değiştirecektim. (Yeni yol bisikleti alacak param yok) Karşınızda atmıkistandaki eli yüzü düzgün denebilecek lastiklerin fiyatları.
4 posts omitted. Click reply to view.

32841 No.59757

Piskiletin ne

63761 No.59758

>>59757
bisan mountain cat

2b88e No.59762

>>59757
NG 450File: 1570790425168.jpg (127.77 KB, 1080x736, 135:92, EF9Yf5AWkAEDep1.jpg) ImgOps Google

eb0a1 No.59390[Reply]

24 yıllık sıçan hayatımı, 24 yaşında hala 1. sınıftan dersler alan boktan bir bölümün başarısız bir öğrencisi olduğumu, hala tek BİR tane arkadaş edinemediğimi, her koşulda socially awkward olduğumu (ya da öyle hissettiğimi), beni peçete gibi kullanıp bi köşeye atan ve yıllarca acısını çektiğim kızla (sikiş olmadı) aynı sınıfa düştüğümüzü bugün öğrendiğimi , görür görmez "başkasıyla el ele görürsem dayanamam yok olurum" diye düşünerek apar topar dersten kaçıp eve geldiğimi, bağırması bile bir tuhaf olan, lafa hep kısık sesle başlayan bir anksiyeteli olduğumu, testosu düşük, betanın tillahı, gatiyyan eğitilmez bir failed normie olduğumu, tüm bunlara rağmen Oblomov gibi hala saf bir umutla kendimi kandırmaya devam ettiğimi, bu saf umudum yüzünden "dibe batma" eylemini bile doğru dürüst gerçekleştiremediğimi, hazır Oblomov demişken Oblomov sendromuna yakalandığımı, kendimi geliştirmek için tek bir adım atmadığımı, "ne kadar geliştirsem geliştireyim kemiksiz surat bir manletim" diyerek hiçbir şeye ilişmediğimi, artık ağlayamadığımı, neden ağlayamadığımı bilmediğimi, ara sıra "o kadar da kötü hayatın yok" sanrısına kapıldığımı ancak objektif gözle baktığımda bokun dibine batmış bir hayatımın olduğunu, bu gerçeği bile tam anlamıyla bir türlü idrak edemediğimi, gel gitli, tuhaf, anlatılamaz bir 24 yıllık sıçan hayatını uzun uzun detaylı detaylı yazacaktım.

Ama vazgeçtim, çünkü dalga geçiyorsunuz. Neden dalga geçtiğinizi de çözemedim, burada da hislenemeyeceksek bizim halimiz ne olacak? Git spor yap kendini geliştir hacum menesi bir yere kadar.
18 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

c6da8 No.59771

Axx ulan, amarigada olsa manifesto yazıp okul basacak club basacak psikoezik normie burada sıçanda harcanıyor
Sikem bokistan normien kahraman bile olamıyor

539b1 No.59780

File: 1571150955979.png (121.55 KB, 660x350, 66:35, vaxx.png) ImgOps Google

>>59771
>psikoezik
>normie

Imageboard'un i'sini bilmeden tahta adminliği taslayan katam'ın eserleri bunlar işte.

b0ffc No.59799

>>59771
Çöbe gittin ubarum yemdir.File: 1571071992552.jpg (4.35 MB, 4000x3000, 4:3, IMG_20191014_194631.jpg) ImgOps Google

639dd No.59728[Reply]

masaya döktüm böyle yiyeceğim
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

639dd No.59736

File: 1571075431697.jpg (4.05 MB, 4000x3000, 4:3, IMG_20191014_204424.jpg) ImgOps Google

>>59735
100 gr'lık cips fiyatına 3 kg patates alırsın. fotoğraftaki rendeden çatçatçat diye geçirince lays kalınlığında oluyor. ben zengin olduğum için lays aldım uğraşmak zor geldi. youtube'da veya tarif sitelerinde yazıyor nasıl çıtır yapılacağı.

6ec99 No.59773

>>59728
Siktin masayı pis herif
Ulan nasıl ahırlarda yaşıyorsunuz, sıçan devrimini biz sizlerle mi yapacağız
PUH

b910d No.59776

helalFile: 1570991826110.png (234.07 KB, 753x800, 753:800, 67-Machoke.png) ImgOps Google

59ca3 No.59645[Reply]

selam anonlar, malum artık /fit/ olmadığı için tiradı buraya açıyorum. ben gündüz okula, okul çıkışında da işe gidip gece yarısına kadar çalışan birisiyim. kollarım gerçekten çiroz gibi ve kızların benden daha kaslı kollarını görünce götüm napalm bombası yemiş gibi oluyor. ağırlıksız, ekipmansız, kısıtlı ve zamanda ve hatta yorgunken yapılabilecek egzersizler nelerdir? en azından 2020'ye kadar kollarımın genişliğini 1,5 katına çıkarmak istiyorum.
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

ed3f0 No.59667

>>59650
Ne kadar yapabiliyorsan işte. Zamanla artır. Forma dikkat et yanlış formla yaparsan alakasız kasları büyütürsün dengesizlik olur.

b55db No.59701

File: 1571050877479.jpg (31.14 KB, 527x659, 527:659, 461bee8.jpg) ImgOps Google

>>59660
Arkadaş annesinin ılık ak sütünü ilk ağzına aldığı gibi google arama kutusuna tahta.se yazmış, 1895'te antik türk chan sitelerinde cirit atmıştır.(KURALLAR.HTML)

07c56 No.59704

>>59667
bunun sonucunda alterior pelvic tilt olur. hiç şınav bokuna girme.File: 1570985463141.jpg (2.99 MB, 3264x2448, 4:3, IMG_20191013_194759.jpg) ImgOps Google

c364d No.59637[Reply]

Kafam güzel yine
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

3f6cb No.59662

>>59661
içme hızına bağlı şarap adamı çok feci yamultabiliyor

88bba No.59666

>>59662
1,5 litre şarabı 20 dakika içerisinde yok edip 13 kilometre yürüyüp arkasından sikiş yaşadım. yamulacak kadar nasıl içiyorsunuz gerçekten anlamak istediğim şey bu.

3f6cb No.59700

>>59666
ben de 20 litre votkayı 20 saniye içerisinde atomlarına ayırıp 2000 kilometre uçup ardından devrimci hareket başlatıp afrikada diktatörlük kurdum nasıl olsa sallaması bedava değil mi anoncancanFile: 1570994489096.jpg (59.07 KB, 880x495, 16:9, shutterstock_572083087_16_….jpg) ImgOps Google

a6f44 No.59652[Reply]

>öğlen saatleri sıçan ininden dışarı çık
>birden karnında dehşet bir ağrı hisset
>yakınında burger king olsun, içinde doğru dürüst müşteri olmasın
>hiç düşünmeden içeri gir
>"inşallah tuvalette birisi yoktur" diye yerin ve göğün yaratıcısı allaha dua et
>tuvalet boş olsun
>pantolonu sıyır ve klozete otur
>tek seferde ananas tanesi büyüklüğünde bir boku deliğe bırak (şaka yapmıyorum gerçekten kocamandı)
>üstüne sifonu çek
>götünü yıka
>ananas hala gitmemiş olsun
>taharet musluğunu ananasın üzerine gelecek şekilde aç
>bir yandan da ananasın üstüne işe
>tekrar sifonu çek
>yerinden milim bile kıpırdamasın
Post too long. Click here to view the full text.
2 posts omitted. Click reply to view.

85345 No.59673

benim çocukken misafirlikte başıma gelmişti. elimi yumruk yapıp boku ittirerek olması gerektiği yere göndermiştim.

8c819 No.59676

nick name'i "sıçan" olan kitle ismini bile doğru düzgün yaşatamıyor.

a92f5 No.59699

>>59652
Ben de otele gitmiştim sifonu çekmeme rağmen bok gitmiyordu. Tuvaletin kapısı kapalı olmasına rağmen bok kokusuyla uyudum.File: 1571001584961.jpg (30.83 KB, 475x319, 475:319, sdsssds.jpg) ImgOps Google

786b5 No.59675[Reply]

vivaldi tarayıcı kullanıyorum, nofapımı bozmuyorum!
3 posts omitted. Click reply to view.

b3572 No.59685

>>59684
eger iradeni kullanamiyorsan bi anlami yok. boyle seyler coluk cocuk eglendirir. ramazanda iftara kadar yemek satilmasin demekten farki yok.

786b5 No.59686

>>59685
gözünün ucunda çıplaklık olup ta iradeden bahsetmek, sigarayı bırakmaya çalışıp kulağının arkasında sigara taşımaktan farksızdır. ya hep ya hiç. o yüzden de iradeden bahsetmek saçma.

4ef50 No.59687

>>59686
Her tarafimiz gunah dolu ama kimseye uymayip allah yolunda gunahtan kaciniyoruz iste irade budur. Butun musluman kardeslerime selam olsun. Elhamdulillah.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]