[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1563302374712.jpg (33.24 KB, 1000x500, 2:1, Venom-in-Spider-Man-The-An….jpg) ImgOps Google

bc029 No.51312[Reply]

en sevdiğim pozisyon köpekleme, _______ ___ ________


boşluğu doldurunuz.
8 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

d6e5d No.51352

>>51350
Keşke atmadan tiradi bi okusaydın.
>>51322

4b912 No.51360

En sevdiğim pozisyon köpekleme,
PANZERKAMPFWAGEN IV

23956 No.51372

enes batur videolarının altında yaptığım tahta reklamları işe yaramışFile: 1563309450176.jpg (21.98 KB, 578x325, 578:325, lady.jpg) ImgOps Google

1ae27 No.51326[Reply]

Kız çocuğu doğdu
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

091fa No.51329

Arkahikaye?

1fa69 No.51334

>>51328

Keeek ben de iskoç aksanıyla konuşan adamların olduğu bir kitap okuyordum vallaxi simulasyon

be3a9 No.51339

YAKFile: 1563202282988.jpg (187.58 KB, 718x960, 359:480, 1234.jpg) ImgOps Google

3597d No.51111[Reply]

24 posts and 18 image replies omitted. Click reply to view.

2d735 No.51298

File: 1563298933775.png (33.95 KB, 938x362, 469:181, Asking_for_it.png) ImgOps Google

kek ula

bee68 No.51317

yaşamadığı şey kalmadan ölmemiş ki

9bf41 No.51318

Elin çeninde hergün bir vukuat hergün bir hepining. Biz ise kesinliği meçhul bir Mert olayıyla 5 yıldır avunuyoruz.File: 1563020933819.jpg (29.13 KB, 600x360, 5:3, 14-01-30-images.jpg) ImgOps Google

344db No.50739[Reply]

mevcut tece şartlarında bim,a101,şok üçgeni dışında yetişkin bir birey kendi geçimini nasıl sağlayabilir? önerilerinizi bekliyorum.
26 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

14d92 No.51291

>>51277

gerçek kırmızı

c# konsol uygulamalarından başlayarak yavaşça öğrenmeye başla gerisi kendi gelecek, html css dediğin sikimin kılı bile değil lakin yaşın geçtiği için 1-2 yıl içerisinde öğreneceklerin anca stajyer seviyesinde olacağından iş bulamayacaksın nereden mi biliyorum? lise 2de başlayıp 4e kadar edindiklerime bakınca ortaya bu çıkıyor lakin yaşça küçük olduğumu düşünürsek ben özgürlüğümü doğru kullandım

ce8a4 No.51294

File: 1563298259846.jpg (48.01 KB, 300x250, 6:5, superthumb.jpg) ImgOps Google

>>51291
>lise 2de başlayıp 4e kadar edindiklerime bakınca ortaya bu çıkıyor
benim yüzüme sirayet eder o zaman ki tahtada altyaşların olduğunun farkına vardığımda.

14d92 No.51304

>>51294

başlangıç olarak nitelendirip, geçmiş bir zamanı anlatmak için en mühim 2 yılı örneklendirmek ile alt yaş ilişkisi nedir anon? resmen alt yaş diyecek yer aradığını ispat etmişsinFile: 1560627275771.jpg (152.78 KB, 960x719, 960:719, remember.jpg) ImgOps Google

cfea2 No.48219[Reply]

If you wouldn't be a weak willed ass in the first place she wouldn't dare or will to do what she did. So your loath and hatred towards her is actually a contempt to your incapabilities and weaknesses a sense of self loath and disrespect really

WOKE

thank you for reading for my jurnal any suggestions "ne biçim ingilizce bu amk" is futile and disregarded
12 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

1e787 No.50300

File: 1562709382753.jpeg (25.96 KB, 350x553, 50:79, KB9786054498833.jpeg) ImgOps Google

Bugün Epiktetos'un Söylevler'ini okumaya başladım.

Henüz başındayım, söylediği şeyleri kavramaya sindirmeye yüreğime almaya çalışıyorum bunu için yavaş gidiyor.

d0a91 No.51175

File: 1563224443888-0.jpeg (35.63 KB, 452x678, 2:3, images (20).jpeg) ImgOps Google

File: 1563224443888-1.png (392.76 KB, 1080x2160, 1:2, Screenshot_2019-07-15-23-5….png) ImgOps Google

Aynı dertten muzdarip olanlar; bu kitabı okuyunuz. Spot-on tespitler inşallah yarama çare bulurum.

Vaxx gençliğim vaxx diye diye çeviriyorum saifeleri

44efa No.52150

File: 1563894862310.png (490.58 KB, 688x565, 688:565, kptn.png) ImgOps Google

byebyeFile: 1563033717112.jpg (7.73 KB, 240x288, 5:6, CapaCipaNedir_clip_image00….jpg) ImgOps Google

f9797 No.50779[Reply]

Çok salaksınız amk yıllardır aynı terane. X şahsı bi düşüncesini belirtir soru sorar, illaha diğeri tam zıddını söyler isterse yediği yemeğin adını söylesin önemli değil o menemen derse diğeri makarna diyecek sidik yarıştıracak, konudan tamamen çıkılıp tamamen bir ishalli boka çevrilecek tirad. En ufak bir kazanç bir bilgi elde edilmeyecek. Sonra da kaybolup gidecek. Burdaki zaten kitle belli ama kamalcı reisci diyerek efsane trollük yaptığını sanıp eğlenen omurgasızlar var bi de. Bunlardan başka da bi şey yok. Çöpsünüz.(KURALLAR.HTML)
18 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

e8016 No.51104

File: 1563198973357.png (61.74 KB, 1415x476, 1415:476, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>mynetchan

b45f2 No.51163

>>51075
>>51104
bunları gördüğü halde oraya hala girip post atanların götü kaşınıyordur ve içeri alınmak istiyordur.

e04c5 No.51167

>>51163
internet babamın üstüne hiç umurumda değilFile: 1563022804780.jpg (68.14 KB, 752x395, 752:395, 752x395-turk-lirasi-7-ayda….jpg) ImgOps Google

79463 No.50742[Reply]

Sizce de yarrağı yemenin eşiğinde değil miyiz, ben artık a101den aldığım suyu bile tasarruflu kullanıyorum ekmek bile 1.5tl oldu, içi boş besin değeri 0 olan ekmek 1.5tl günde 2 tane alsan, aylık 100tl asgari ücretin 20de 1i. Hiçbir şeyin fiyatını bilmez oldum eskiden cips 2.5tl derdim mesela, şimdi her gittiğimde 50 kuruş fazla veriyorum bi şeylere ama cebime giren para nerdeyse aynı. Eğer bu aşamadan sonra liraya bi darbe daha gelirse net yarrağı yedik ötesi kaos bence. Zaten ülkede her kesim pitbull gibi bıraksan birbirine girecek, suriyelisi kürdü türkü sağcı solcu.

Abartıyor gibi geliyorum belki ama içimde uçurumun kenarına geldik gibi bi his geliyor.

Bunu bile çıplak ipyle atmıyorum içeri filan alırlar diye yemin ederim
31 posts and 15 image replies omitted. Click reply to view.

3b2db No.51158

File: 1563221035516.jpg (10.41 KB, 325x325, 1:1, 83p2l95emnq01.jpg) ImgOps Google

>>51157
>siyasal isl*mda mantık aramak

463ea No.51162

File: 1563222287987.jpg (170.49 KB, 649x504, 649:504, 2019-07-15 23.23.32.jpg) ImgOps Google

>>51154
>>literally hiçbir argümanın olmasın
>>götün vezüve dönsün ama you vermeden tirada ciddi manada bok postala
>> ben you bile vermemiştim hacum

Sadece acınası

ad58d No.51166

>>51162
senin aksine benim gerçekten vaktim yok senin zihinsel bulantılarınla uğraşacak. zaten o postanda kinini kustuğun adamda değilim sadece şu >>50886 posta benimdi. diğer tiradlarda da attığın GERİZEKALICA postalara denkgeliyorum. sen vakit kaybedilecek birisi değilsin.File: 1563133495182-0.jpg (2.76 MB, 4792x3117, 4792:3117, 435543534.jpg) ImgOps Google

File: 1563133495182-1.png (375.42 KB, 745x319, 745:319, çomar_revolution.png) ImgOps Google

File: 1563133495182-2.jpg (75.04 KB, 864x720, 6:5, 1470110485845.jpg) ImgOps Google

File: 1563133495182-3.jpg (535.59 KB, 2000x2050, 40:41, 67896879676546.jpg) ImgOps Google

fe7df No.51025[Reply]

15 temmuz demokrasi ve birlik gününüz kutlu olsun anonlar.
19 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

c6a34 No.51128

>Ömer Halisdemir
>kahraman

adamın çocukları fetönün okulunda okumuş hep lan. muhtemelen peynir gibi olmasaydı onu da fetöden içeri alıcaklardı

bbd1d No.51131

>>51026
1:34'deki gibi fetöcülerin dayak yediği web medyanız var mudur :3

4a56c No.51145

File: 1563218108797.jpg (35.94 KB, 630x300, 21:10, detay1529223100.jpg) ImgOps Google

ÜST hakkında kırmızıyı verecek var mı? kendisi medyanın dediği gibi ŞEYTAN mıdır yoksa zekai tarafından diyarbakır'dan ökk'ye çağrılıp yolda tsk teamüllerine aykırı şekilde yine zekai tarafından öldürülmüş bir mazlum mudurFile: 1563059879556.jpg (249.72 KB, 755x927, 755:927, 1516142929343-1.jpg) ImgOps Google

c0be0 No.50896[Reply]

Burçlara inanıyor musunuz? İnanıyorsanız veya inanmıyorsanız neden? Burç denen şey gerçek mi, bilimsel bir delili var mı?
12 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

c3735 No.51057

>>50944
https://www.youtube.com/watch?v=sHCHEykUxP4
şunu da izlersen daha iyi anlayabilirsin anon.

b3259 No.51077

Burçlar soğuk okumadır hiçbir gerçekliği yoktur.

20e6d No.51083

>>51077
kırmızı hap verildiğine göre konu kilitFile: 1563103643688.jpg (63.97 KB, 457x767, 457:767, zzp87wtjs5a31.jpg) ImgOps Google

eee7e No.50956[Reply]

birilerinin götü yanmış
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

40965 No.50982

>allah korkusu olmalı insanda
>diyor profil fotosu yarrak olan

>kahveliğe gerek yok


sesli kekledim

08dcb No.51066

>>50982
allaxim hiç güleceğim yoktu keeeeek

c62f9 No.51067

bülbüle baktım kaldırmış keşke daha detaylıca bakabilseydimFile: 1563021926115.mp4 (1.29 MB, 854x480, 427:240, lllllllllllllllpppp.mp4) ImgOps Google

8be7d No.50741[Reply]

>>yayıncının biri yayın yapsın merak edip gir.
>>hoşuna gitsin instagramını bul dm at ama cevap vermesin.
>>ulan ne yaparız acaba_faec.
>>twitch yayınına gir 50 tl donate yolla dm ye bakar mısın de.
>>yayıncı moneyhupleten eyw keriz parası yolladığın için deyip bakamam deyip saniyede konuyu kapatsın.
>>senin bir gün full çalışıp kazandığın 50 tl yi o akşamında tek seferde arkadaşları ile yesin.


türkiye'de kadın olmak, altın yumurtlayan kaz olmak gibi bir şey.
12 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

458d4 No.50766

>>50765
Konuyla alakasız ama yazasım geldi
bilmeyenler için videodaki corvo denilen kanser

e8d36 No.50774

>>50771
eyvallah da meslek seçimi yayıncı olmak ile maaşgavadı olmak arasında iki seçimden ibaret değil. ona bakarsan bir dönem youtube'ın bu kadar sıkı kontrollü olmadığı zamanlar bot ile kanallardan videoları çekip duplicate yükleyip view kasıp adsense'den aylık 15-20k kaldıran adamlar vardı. ticari zeka, yaratıcılık ve imkanlar el verdiğince o üçüncü opsiyonu oluşturmak senin elinde. gidip startup işine de girebilirsin, nargileci ya da lokmacı açıp emin ol onlarca yutubır infuyansırdan falan daha fazla para kazanabilirsin. zaten nargileciler daha fazla para kazandığı için üniversite diploması artık 5 kuruş etmiyor.

>>50772

profesyonel yayıncılığı "göte bala" gelişi güzel yayın yaparak para kazanma yolu olarak görüyorsan hiçbir şey bilmiyorsun. evet amatör olarak başlıyorlar ama bir yerden sonra hepsi çeşitli new age iletişim firmalarıyla çalışıp yeni içerik için fikir "sıçmaya" başlıyor. o iş sike sike zoraki hale geliyor, tiksinsen de sike sike slime videosu yapmak zorunda kalıyorsun çünkü trend o şekilde işliyor ve sen de onunla dalga geçerek ya da içinde bulunarak o trende bir şekilde bulaşmak, relevant kalmak durumundasın.

e90ee No.51065

>>50741
50 tl nedir dalga mı geçiyorsun. bu paraya ben kız olsam ben de bakmamFile: 1563128259076.png (59.41 KB, 192x192, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

c28d0 No.50993[Reply]

Bu fahişenin repacklerinden birinde(SWBF2) büyük bir virüs yakaladım. Başlangıçta kendini çalıştırıyor, msconfig'ten ve servislerden kapatılamıyor. Şimdi mail adresini bulup uzun uzun azar kayacağım. R*ddit kullananınız gitsin subredditine yazsın.

Zamanında bu fahişeye bitparası madenciliği zokasını yutturan o kutlu türko gencine de hürmetlerimi sunuyorum.

sikem fitgirl
sikem amelie
sikem star wars

vay korsan piçi vay
7 posts omitted. Click reply to view.

8abe7 No.51017

ben şu ana kadar bir sorun yaşamadım. fitgirl ün sitesinden mi indirdin anon? bu >>51015 anonun dediği gibi olabiliyor bazen

8d8cf No.51018

>>51014
o gruplar gitti dememin sebebi eskisi gibi aktif olmamaları ve büyük yapımları kırmamaları. 2000'lerdeki gibi değiller yani.

dc317 No.51023

File: 1563132738767.png (13.08 KB, 272x139, 272:139, 34432432.png) ImgOps Google

>>51018
razor yıllar geçmesine rağmen denuvo'yu kıramıyor veya kırmaya korkuyor.
reloaded ve skridrow yiyor ama çalışıyorlar ama cpy ve codex arayı fazla açtılar, eski dinazorların esamesi okunmuyor artık.

bulgar voksi başbuğ bunların hiç birinin hallemediği denuvo'lu oyunları seri şekilde kırıp denuvo'nun sonunu getirecek sistemi kurduğunda gaza gelip haber sitelerine, reddite vs. denuvo'yu bitirmeye geliyorum temalı otistik röpörtajlar vererek, yazılar yazarak karakolluk olmasaydı çoktan ortalığın tozunu attırıp bunların hepsini emekli etmişti.

eski gruplar da bu olaydan sonra götlerine girecek işler yapmaya korkmuş olabilirler sonuçta 16 yaşında cracklemeye başlamış olsalar bile artık yaşını başını almış, belki torun seven adamlar olmaları lazım bunların razor 80'lerde commodore 64'e crack yapan grup.File: 1563063826165.jpg (75.6 KB, 485x338, 485:338, 4932075-33.jpg) ImgOps Google

dfbeb No.50916[Reply]

Kredi çekip 33 bin kamal borçlanmalı mı yoksa dipdiri oğlanların arasına zevkle katılmalı mı
9 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

aced9 No.50988

>>50987

savaşmaya çalıştığımız ülkelerde böyle teknolojiler yok anon, ne varsa sovyetlerden kalma

22ed6 No.50991

>sünnetli sikler

foto türkiyeden mi

44539 No.51016

>>50991
sünnetin türkle ne ilgisi varFile: 1563039976439.jpg (34.55 KB, 352x550, 16:25, 5788430.jpg) ImgOps Google

54ab8 No.50826[Reply]

1- Bu düzenli aralıklarla sıçtım tunay bokumu temizle, tunay göt siktirim merkezi falan filan tiradlarını spamlayan kim? Tanıdık bilindik biri mi?

2- Amacı ne? Eline ne geçecek bunları yapınca? Kendi tahtası falan mı var varsa bile enerjisini niye boşa harcıyor? Tunay'ın spamları silmesi 10 saniye sürmüyor zaten.

3- Daha önce tunay'a karşı bi göt acısı olan biriyse neden eksichat'e gidip derdini orda halletmiyor? Tunay bütün gün orda online.
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

44e63 No.50870

>>50867
ve bunu o şahsın hiç ip değiştirmediğini varsayarak söylüyorsun. çerezlerle mi banlayacaksın yoksa donanımını mı banlayacaksın.

44e63 No.50873

biri post attı gibi görünüyor ama post yok. shadow ban devreye mi girdi?

ceefd No.50946

Otistiklerin çoğu sanıldığı gibi havalı ve zeki tipler değiller işte. Çoğu böyle boş beleş işlerle uğraşıyor. Sana tuhaf gelse de sıkılmıyor adam.File: 1563042632525.png (218.24 KB, 846x647, 846:647, Screenshot 2019-07-13 at 2….png) ImgOps Google

57703 No.50835[Reply]

>ekvatoryal gine ol
>başkantin malabo olsun
>malobo anakaradan 100 mil uzakta Bioko adasında bulunsun
>ne demek istedi?

Ülke yansa bizim sikimizde olmaz ona göre akıllı olun mu demek istedi halkına? Ya da savaş çıksa ne olur? Çok garip ya tesadüfen denk geldim ilginizi çeker diye düşündüm tartışa da bilirsiniz
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

1d5a0 No.50879

File: 1563053523449.webm (652.43 KB, 320x240, 4:3, kek.webm) ImgOps Google

>ortalama IQ:59(KURALLAR.HTML)

ea672 No.50880

File: 1563054009984.jpg (51.28 KB, 400x601, 400:601, tipiktahtacı.jpg) ImgOps Google

>>50879
>ayküğ hacum(KURALLAR.HTML)

7c739 No.50901

başkentin bi anlamı yok ya takmayın kafaya başkenti yozgat yapsak ne olur sankiFile: 1562948505329.jpg (34.63 KB, 800x800, 1:1, 888174582221_1.jpg) ImgOps Google

c9987 No.50679[Reply]

bundan sonra metal dinleyeceğim hiç kimse sikimde değil i dont care what they think about me see you in hell fuckers
5 posts omitted. Click reply to view.

c9987 No.50849


a3703 No.50851

File: 1563046457853.jpg (14.28 KB, 240x320, 3:4, 137593505136.jpg) ImgOps Google

Hayatımın hiçbir döneminde metal denen bokla kulağımı kirletmediğim için kendimle ne kadar gurur duysam az.

c9987 No.50853

>>50851
metal benim isyanım yaFile: 1562789247605-0.png (685.3 KB, 830x701, 830:701, gavad_on_the_loose.png) ImgOps Google

File: 1562789247605-1.jpg (63.44 KB, 400x292, 100:73, n730231168_1133112_6391.jpg) ImgOps Google

File: 1562789247605-2.png (96.82 KB, 500x252, 125:63, marp.png) ImgOps Google

71493 No.50425[Reply]

ön baxçeci geldi xanım:DD

evet gavad diyorduk ve yanılmadığımızı her seferinde görüyoruz
https://eksisozluk.com/adana-hafizlik-kursunun-hatira-fotografi--6103703?a

sadece kalben haset olanlar bu fotoğrafa bir şeyler söyler yazık çok yazık.

Şimdi size sorulacak soruya geldi; kızınız plaza kaşarı olup tüccara mı çalışsın namahremin gözüne keyif versin?
Yoksa yaşı gelince evlendirilip evinin kadını çocuklarının anası mı olsun?
53 posts and 27 image replies omitted. Click reply to view.

69ebf No.50758

>>50722
yanlışlanma tümden çöpe atma değildir. ne olduğunu öğren. hatalarını giderip ortaya yeni teori koyuyorsun, bilim bu yüzden birikimsel olarak ilerliyor. s*syal bilimler ise böyle ilerlemez.

>Batılı solcu gavatlar bir türlü zencilerin IQ'sunu 100 yapamadı?

sadece 100 ve üzeri IQ'lu zencilerden örneklem alarak bunu yapabilirsin.

>bu veriler toplandığında

veri sadece veridir. istatistik bu yüzden bilim değildir. korelasyon eşit değildir neden-sonuç ilişkisi.

>>Öyleyse kendilerine yakın sosyo-ekonomik düzeyde olan beyazlarla paylaştıkları hapishanede en fazla tecavüzü de zenciler ve Hispanikler yapıcaktır muhtemelen

halen toplum bilimine bilim demeye çalışıyorsun. genel olarak meyil var tağm mı demen bilimsel bilgi değildir aptal herif.

Bir daha bu bastı bacak tipin akraba evliliği kafanla tespit sıçtığını görmeyeceğim.

31c00 No.50797

File: 1563035568691.jpg (277.81 KB, 800x1095, 160:219, Einstein Bong.jpg) ImgOps Google

>>50758
İlk olarak şu post için özür dilerim:

>Bak anon, biliyorum senin gibi insan ÇOK AMA ÇOK şu siktiminin tahtasında ama gözünü seviyim, bir bok hakkında bilgin yoksa sus. Gerçekten görmesi çok kıl ve iğrenç bir davranış. Şu an NASA'nın Ay'a adam göndermek için kullandıkları matematiksel modelin yanlışlandığını söyledin. YANLIŞLANDIĞINI!. I don't think that word means what you think it means.


"Yanlışlanma" gerçekten bu bağlamda kullanılıyormuş. Bana göre sadece düpedüz yanlış olan (örn. Statik Evren, "Lumineferous Ether") şeyler için kullanılmalı, çünkü sanki "fotoelektrik etki ışığın dalga modelini yanlışladı" demek gibi birşey oluyor. Ama aslında "izafiyet teorisi Newton'un evrimsel çekim kanununu yanlışladı" demek bayağı yaygın birşeymiş bilim dünyasında.

>sadece 100 ve üzeri IQ'lu zencilerden örneklem alarak bunu yapabilirsin.


Dediğimi anlamamazlıktan geliyorsun. Demek istediğim şey tümevarım ile dürüst bilim yapılabilir. İlla bu veriler tümevarım ile eldedildiği için yanıltıcı manipülasyona açık değildir. Açık olsaydı gavatlar çoktan yapmıştı.

>veri sadece veridir. istatistik bu yüzden bilim değildir.


İstatistiğin sadece kendisi tabii ki bilim değildir, tıpkı nasıl Öklidyen geometrinin kendisi bilim değilse. Ama herhalde her matematiksel alan gibi bilimin aracı haline getirilebilinir. Attığım posttaki resimde de öyle yapılıyor.

Post too long. Click here to view the full text.

afa85 No.50833

>>50797
>Dediğimi anlamamazlıktan geliyorsun. Demek istediğim şey tümevarım ile dürüst bilim yapılabilir. İlla bu veriler tümevarım ile eldedildiği için yanıltıcı manipülasyona açık değildir. Açık olsaydı gavatlar çoktan yapmıştı.
Hayır yahu, niye bu kadar kişisel yapmak zorundasın her şeyi? BU dediğimi yaparak evet bu veriyi sunabilirsin. Ama kimse buna inanmayacağı için mecburan araya tamamen mal zencileri sıkıştırmak zorundasın..

> Açık olsaydı gavatlar çoktan yapmıştı.


>veri sadece veridir. istatistik bu yüzden bilim değildir.

Dediğim gibi yiyen olmaz. Gavatlar önce IQ'su yüksek milletlerden, topluluklardan biraz daha kötü örnekler alır, zencilerden de biraz iyi. Dümdüz yaklaşma olaya. Gelecekte bunu yapacaklar, böyle çocuksu bir olayla vadesini yemezler.

>ama zencilerin şiddet suçlarına yatkın olmaları açıkça onların goril ile insan arasında birşey olmalarından kaynaklanıyor

Sadece ekonomik sorun xD diyen mal tayfadan değilim. Zenci genetiğini araştırmadım. Bunun hakkında bir şey demiyorum o yüzden.

>YANLIŞLANABİLİR birşey söylüyorum.

Teşekkürler ANCAK bu yanlışlandığında, teorini yeniden gözden geçirmek zorundasın. Bunu bir örneklem bile bozar. Pozitif bilimlerde bu yüzden yanılma oranını bile güçlü biçimde tahmin edebilirsin.

Post too long. Click here to view the full text.File: 1562975193745.png (12.66 KB, 675x209, 675:209, Ekran Alıntısı.PNG) ImgOps Google

53f07 No.50724[Reply]

kek
3 posts omitted. Click reply to view.

9345f No.50736

File: 1563014061873.jpg (66.24 KB, 500x578, 250:289, 1419718622131.jpg) ImgOps Google

günüm status: yapıldı

35bbb No.50737

>>50734
hepsi de katiller tecavüzcüler serbest argümanına başvuruyor. Sanki bir yanlış diğer yanlışı doğru yapıyormuş gibi. Bide muhalif tweetlerinden dolayı habse atıldı diyolar gidip bi bakam dedim akape eleştirilerine klasik 30 iq gavad ezber argümanlarından öteye gidememiş. Neyseki adalet yerini bulmuş

9ef92 No.50738

File: 1563016629936.jpg (97.47 KB, 600x600, 1:1, cb108e8fe742.jpg) ImgOps Google

kek bu devirde mavikuş veya yüzkitabı kullanmak gerçekten normilere yaraşır bir aptallık. sevgili hükümetimiz için buralar adeta bir balkutusu niteliğinde, seçim kaybettikçe zevkine g*vat götü yakıyorlar :DDDDFile: 1562665724292.jpeg (14.74 KB, 480x300, 8:5, images (19).jpeg) ImgOps Google

19070 No.50193[Reply]

>low tier kebabçıda garson ol
>günlük 50 lira yevmiye
>işe başlarken şef garson günde 10 saatten fazla çalışmazsın sadece kirli bulaşıkları mutfağa götüreceksin desin
>ilk gün 14 saat çalış
>14 saat boyunca bir kere bile mola verme
>2 dakika nefesleneyim diyip oturduğunda patronun karısı sana ters ters baksın
>akşam olunca patron çok pasifsin biraz hızlı çalış desin
>ben çalışmak istemiyorum bugünün yevmiyesini verin dediğinde 20 lira alabil
>eve gidip çalışamadım dediğinde babanın yüzündeki hayal kırıklığını gör
52 posts and 16 image replies omitted. Click reply to view.

d6854 No.50728

bu arada hem TC hem yurtdışı çalışan biri olarak şuna çok güldüm

>buradaki tarhanayla beslenmiş toparlak yüzlü anadolu koyunlarına tüccülen herifler 1. dünyanın etle beslenmiş kurt patronlarına yem olacaklarının farkında bile değiller.


tamamdır koçum sen git afrikada çalış 50000$ alırsın ayda, afrikalı köylüleri tücmek çok kolay :D isviçrede çalışanların hepsini tücüyorlar 50$ a çalışıyorlar kurt patronlar sağolsun

polda abilerini okuyup burada fikirlerini satmaya çalışıyor

de3c4 No.50729

>>50728
sigortaları da asgari ücretten yatırıyorlar buna ne diyorsun

d6854 No.50730

>>50729
zaten biz 65e gelene kadar artık t.c diye bişey kalmaz o yüzden o normal.File: 1562526807003.jpg (10.88 KB, 200x200, 1:1, 18195.jpg) ImgOps Google

1a166 No.49946[Reply]

Anonlar, ben şimdi size ben Can Ataklı'yım desem inanmazsınız, zihin dersiniz. Lakin artık bunu afişe etme kararı aldım. Tele1'deki programım "Gün Başlıyor" Merdan Yanardağ'ın isteğiyle tatile girdi. Ben de bu tatili değerlendirmek için eşimle Bodrum'a gideceğim. Bu esnada boş vakit bulduğum bir anda bir vlog çekeceğim. Bu vlogda, anlamsız bir anda, üç kere peş peşe: "zihin değil, zihin değil, zihin değil" diye tekrar edeceğim. Normie izleyicilerim bunun ne olduğuna anlama veremeyecek ancak siz anlayacaksınız.

Sadece youtube kanalımı takip edin:

https://www.youtube.com/channel/UCT2Bh5Xd5NLMnO69_QW2UKg
29 posts and 16 image replies omitted. Click reply to view.

b6d4f No.50575

>>50560
literally bir video önce tatile çıkacağından filan bahsediyor

f115c No.50599

>>50575
evet o videoyu hatırlıyorum

75703 No.50726

şu işkanalı meselesini bi anlatsada dinlesek[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]