[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1565780184655.png (587.06 KB, 960x753, 320:251, tom.png) ImgOps Google

b7141 No.53730[Reply]

2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

659f6 No.53734

tabi eşini tatmin edemeyen 13 sporlu olursan gidip vurdurur.

319b3 No.53735

File: 1565782075140.jpg (124.85 KB, 1024x803, 1024:803, 1565462776616.jpg) ImgOps Google

besbelli zihin video kanıtla karıyı öyle bir boşar ve sıfır nafakasız çocukları da alırsın velayetine tabii bu c*celi soyboinin yaptığı şekilde olmamak kaydıyla
>vax videoyu sildirmişem
yav hehe

7ac81 No.53736

yazan otist 17 yaşında bile değildir,şuana kadar okuduğum en boktan kurgu, en çocukça üslup.
>Videoyu sildirmiş ellerinde kanıt kalmamışFile: 1565721746413.png (865.76 KB, 1302x777, 62:37, Screenshot_5.png) ImgOps Google

e8460 No.53689[Reply]

Kek be bu nasıl kanal adı ul*n?

https://www.youtube.com/watch?v=sXVQ6Pr3YSo&t=2s
6 posts omitted. Click reply to view.

4e175 No.53723

File: 1565764201555.png (319.91 KB, 616x321, 616:321, ego yokedici.png) ImgOps Google

>>53722
alber'in senin kafandaki oluşmuş otistik incel stereotipinden bağımsız sokaklarda rastgele insanlara röportaj yapabilmesinin tek sebebi kendisine yıkık, çirkin, ezik diyebilecek kadar özgüvenli olmasıdır. muhtemelen başka bir youtuberı örnek alarak egosunu bir şekilde yok etmiş. :DDDD

8142e No.53724

File: 1565764671741.gif (18.42 MB, 716x404, 179:101, agenthitler.gif) ImgOps Google

>>53723
adam yikik mi ezik mi yoksa ozguvenli mi bir karar verin.

03a11 No.53726

>>53722
incel ?File: 1565727813937.gif (20.89 KB, 370x300, 37:30, AW1586048_04.gif) ImgOps Google

1c34b No.53700[Reply]

2 günde açtığım 3 tirad da sebepsiz yere kilitlendi bu tunayın derdi nedir anlayamıyorum. trchana da post atamıyorum vpn olmadığı için. katam katam bizi neden bunların eline düşürdün katam.
6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

80604 No.53709

>>53707
Spamla alakası yok. Spam harici kaç tane elle tutulabilir tirad var? Öbür tahtada aynı. Üzgünüm tunay. Toru ve süsgonun tahtası kapanmasıyla eline büyük bir fırsat geçmişti. Her zamanki otizmin ile elinin tersiyle itip daha dibe batırdın. Buna alışşan iyi olur.

>>53705
Eski ibnelerin çoğu gitti. Bazıları ecnebi tahtalarında, bazıları discord, telegram etc. özel gruplarında takılıyorlar. Buraya pek uğrayan yok. En azından konuştuğum kişiler haftada bir falan girip tahtaya sıçıp gidiyolar.

d4747 No.53710

>>53709
bırakın artık şu eskiibneler gitti muhabbetini kimsenin sikinde değil

f12a8 No.53714

>>53708
ne sorunu yaratıyormuş?File: 1565618858636.mp4 (238.21 KB, 480x270, 16:9, omCiyNQlM1uyn9Zl.mp4) ImgOps Google

1a79a No.53623[Reply]

>Uyku düzenini düzeltmek için 2 gün uyuma
>Yatak odasına geçip son fapfapını çekip uyumaya kalkış
>Üst kattaki dul karının belalısı dış kapıyı açmıyorlar diye benim zili defalarca çalsın
>Zil sussun diye evdeki tüm şalterleri indir
>uyumaya geçerken K*rt p*çinin bağırışmaları uyutmasın
>dolaptan soğuk suyunu içip üstünü giyin
>adrenalin patlaması ve çarpıntı, anksiyete eşliğinde herifle yüzleş
>"Ben uzman çavuşum bu evi terk etmek için 30 saniyen var"
>Literally bodrum sıçanı olduğunu sezsin
>açık apartman kapısından yukarı çıksın
>korkudan polisi bile arayama

2.5 gündür uykusuzum. şu an herif içeride bangır bangır karıya 4.köprüyü dikmekle meşgul.
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

73844 No.53676

>>53669
>sokağımızda alfa eksikliği başlamış
ülke genelinde testosteron düşüşü var. banklarda öpüşen gençleri kovalayan dayılar nereye kayboldu?

3b918 No.53677

>>53676
yiyecek ekmek bulamadiklari icin evden cikamiyorlardir.

73844 No.53687

>>53677
yiğit muhtaç olmuş kuru soğana…File: 1565628025534-0.jpg (311.63 KB, 969x969, 1:1, 66362859_217448435893298_6….jpg) ImgOps Google

File: 1565628025534-1.png (637.04 KB, 500x750, 2:3, fit-chloe-grace-moretz-mem….png) ImgOps Google

970c4 No.53628[Reply]

hangisinin vücudu daha sağlam? soldaki tutya yılmaz yerli ve milli.
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

a5809 No.53639

File: 1565640325552.jpeg (17.96 KB, 600x450, 4:3, images (1).jpeg) ImgOps Google

hem gerçek hem mecazi anlamda ete doydum bugün, sağolun var olun

5c873 No.53642

File: 1565641334161.jpg (264.35 KB, 1420x800, 71:40, aluminyum-tutya.jpg) ImgOps Google

Tutya-su'yum ;_;

7e2a9 No.53661

>>53637
>whatsthemattercantstandthesightofastrongturkwoman.jpgFile: 1565626660355.jpeg (19 KB, 600x360, 5:3, 1327557_1_cover_rect.jpeg) ImgOps Google

7244b No.53627[Reply]

günümüz hayvan sevicileri sayesinde tamamıyla bütün avlanma ve zincirdeki yerini kaybeden bu iğrenç hayvanlar dışarıda her yerde artık gına geldi bütün kediler ölse maksimum olabilecek en büyük olay kelebek oranı artar onlarda 1 gün sonra ketleniyor zaten.
2 posts omitted. Click reply to view.

5b839 No.53631

File: 1565634345813-0.png (1.2 MB, 1300x956, 325:239, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1565634345813-1.png (5.2 MB, 1560x2000, 39:50, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>her gün git gide arıların soyu tükeniyor olsun
>beytüllahim piçinden sonra 2050, pollination olmasın, doğa yarrağı yesin.
>hadü güdelüm BANDAlaru gurtaralum :DDD t. wwf
>ausfagler önüne gelen her canlının soyunu tüketiyorlar diye kedilere soykırım yapsın
>change.org ausfagler gedülerü öldürmesün neden cüngü kedüler dadlu :DDDDD t. gavatoid
>biz hayvanseveriz hocum
>aynı anda köpeklere yapay seleksiyon yapıp sırf daha şirin olsunlar diye ilintili imajdaki hilkat garibesini yarat
>her şey soyu tükenen vaşakları ve anadolu parslarını özler

a4e3c No.53643

File: 1565641432744-0.jpg (130.84 KB, 809x1024, 809:1024, 43554345.jpg) ImgOps Google

File: 1565641432744-1.jpg (109.47 KB, 930x849, 310:283, 564546654.jpg) ImgOps Google

>bütün avlanma ve zincirdeki yerini kaybeden bu iğrenç hayvanlar
kedi, köpek, martı, güvercin aslan/kaplan vs./kurt/kartal gibi hayvanlardan çok daha üstündür çünkü en üstün türle birlikte en üstün türün yaşam alanında hayatta kalabiliyorlar, ona doğru düzgün bir fayda sağlamamarına (tavuk, inek, koyun vs. aksine) rağmen birlikte yaşayabiliyorlar. günün sonunda ev hayvanları ve insanların çok siklemediği (güvercin-martı) gibi hayvanlar hayatta kalırken diğer türlerle özellikle insanla uyum içinde yaşayamayan ve insana bir şekilde tehlikle oluşturan her tür bitecek. ve kediler tek kelime bile konuşmadan milyonlarca insanı önce 7/24 uyuyan ve hiç bir şeye sikiş vermeyen bir tür olmalarına rağmen yararlı olduklarına sonra dost olduklarına sonra da tanrı olduklarına şimdi de seksüel olarak kadınlardan daha iyi partner olduklarına inandırmış tüccar bir türdür.

35889 No.53644

File: 1565643297341.png (2.06 MB, 1200x800, 3:2, ClipboardImage.png) ImgOps Google

kedilerin tek vasfı insanlara oyuncak olmaktır. sıçmayan bir oyuncak olsa ben de alırım eve ama kumuyla bokuyla uğraşamam.File: 1565360870360.jpeg (36.89 KB, 500x509, 500:509, sıçan wannabe.jpeg) ImgOps Google

fd56a No.53515[Reply]

>girişimci ol
>kodlama bil ve amazon üzerinden milleti tücerek para kazanma hayalin olsun
>internette eğitimler ver ve ağını genişletmeye çalış
>bu arada ailenin baskıları artsın
>boş işlerle uğraşma git bir 4 yıllık üniversite bitir de elinde mesleğin olsun diye söyleniyor olsunlar
>ailenin baskılarına dayanamayarak yaşadığın yer olan izmir de kimya bölümüne kaydol.
>bu arada e-ticaret te işlerin iyi gitmesin 45 bin lira kaybet
>ailenin baskıları dahada şiddetlensin ve kendini işe yaramaz biri gibi hisset.
>Okulda hocalara sürekli siyanür hakkında sorular sormaya başla ve etkilerini araştır.
>hocalar bilimsel araştırmalarla ilgilendiği için öğrencisine elinden geldiğince yardımcı olsunlar
>internetten siyanür sipariş et
>anne kargoyu görsün ve ne olduğunu sorsun
>okul için lazım olduğunu söyleyip anneden kargoyu al
>bu arada ramazan bayramında her akşam iftardan önce aileyi bir araya topla ve 3, 2, 1 fondip diyerek oruçlarını su içerek açmalarını sağla
>bunu bir gelenek haline getir.
Post too long. Click here to view the full text.
12 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

f87d3 No.53609

>>53608
salak harif şurada yazılmış işte >>53590
hakikatmiş sıkma böyle götünden oksijen olmazsa hiç bir kas çalışamaz mal(KURALLAR.HTML)

1dfcb No.53615

ailesini ketleme sebebi neymiş ki?

bb81d No.53617

File: 1565616271216.jpeg (28.29 KB, 400x590, 40:59, images (2).jpeg) ImgOps Google

>>53615
>İki yıl önce kimya laboratuvarında kırmızı gözlü, siyah pelerinli, mekanik sesli, cinsiyeti olmayan biriyle tanıştım. Bu şahıs laboratuvarda ya da uyuduğumda yanıma geliyordu. Sürekli deney yapmak istediğini söylüyordu. Benden siyanür bulmamı istedi. Aldığım bir kilo siyanürü eve götürdüm. Babamı kırmızı gözlü şahıs ile konuşurken gördüm. Babam 'Biz kırmızı göz ile anlaştık, hep beraber uyuyacağız, sen hazırla getir ama küçük kardeşe içirme, o korkar.' dedi. Siyanürden 3 bardağa üçer çay kaşığı koyarak karıştırdım. Annem, babam ve kardeşim içti. Küçük kardeşimi korkmasın diye tuvalete götürdüm
>kırmızı gözlü, siyah pelerinli, mekanik sesli, cinsiyeti olmayan biri

WelpFile: 1565471920194.jpeg (4.98 KB, 100x100, 1:1, main-thumb-ti-543622-100-….jpeg) ImgOps Google

e0d3e No.53551[Reply]

30 yaşındaki arkadaşım 18 yaşındaki kafe garsonuna yavşadı, çay fetiren kıza "5 dakka otursana" dedi, numarasını aldı. kız "ben yaş problem etmem sorun değil" dedi. götüm nükleer atığa döndü.
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

c355a No.53597

>>53596
Kek…old toru…axx unutmayaq..artık aramızda ne üstad ne de toru var…zaman ne çabuk geçti…şimdi nerdeyiz…o anonlar nerede…
https://youtu.be/5EIrYFkWZRA

93e12 No.53598

>>53596
Doğru tahmin anon

44ada No.53599

File: 1565570482263.jpeg (23.35 KB, 475x357, 475:357, images (1).jpeg) ImgOps Google

>>53597
Yazık evlat yazık. Size çok emek verildi.File: 1565271231303.png (26.06 KB, 127x127, 1:1, are you le fucking kidding….png) ImgOps Google

005d8 No.53435[Reply]

>Hangi hareketlerin cinsel taciz suçu teşkil edeceği Yargıtay kararları ile istikrar kazanmıştır. Yargıtay uygulamasına göre, cinsel amaçla işlenen aşağıdaki fiiller cinsel taciz suçunun oluşmasına neden olur(Yargıtay CGK - Karar No: 2015/34):

>Cinsel amaçlı “el hareketi yapma”,


>Cinsel bir hisle “öpücük atma”,


>Cinsel ilişki teklif etme,


>Cinsel organını gösterme


>Mağdura yönelik “sevişelim mi”, “sevişmek ister misin” şeklinde sözler sarfetmek,


>Sokakta yürüyen bir kişiye cinsel amaçla laf atmak, sözlü taciz (fıstık, güzelim, harikasın vs.),


>Failin mağdurun yaşadığı evin penceresine tırmanarak “seni kaçıracağım, beni içeri al, içeri gireceğim” demesi,

Post too long. Click here to view the full text.
21 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

f03eb No.53567


d75cd No.53575

>>53563
>ege

Çöpe gitti.

05be0 No.53589

>>53559
Bunlar mı o kanunları destekleyenler?File: 1565294479264-0.jpg (380.91 KB, 1541x1158, 1541:1158, dd.jpg) ImgOps Google

File: 1565294479264-1.jpg (455.37 KB, 1481x1532, 1481:1532, ee.jpg) ImgOps Google

5b9c1 No.53472[Reply]

anonlar kasık bölgemde taşşaklarımın altında böyle bir kesik yaramsı bir şey oluştu fissür olmasından korkmadım değil
geçenlerde traş ediyordum acaba jilet ile mi kestim farkında değilim yürürken acıyor traştan bir kaç gün sonra oluştu
8 posts omitted. Click reply to view.

a36fa No.53578

>>53511
yakın zamanda kıl dönmesi yaşamış biri olarak söyleyeyim; pek benzemiyor, kıl dönmesi önce pirinç-nohut boyutunda sert sivilcemsi bir şey olarak çıkıp 1-2 gün içinde şişiyor içi iltihab doluyor ve inanılmaz ağrı yapıyor sonra o iltihab dışarı akmaya başlıyor ardından kanlı-iltihablı aşırı kokulu bir sıvı şeklinde akıyor içerideki kistin büyüklüğüne göre akıntı 1-2 gün de sürebiliyor 1-2 hafta da. bitince yine nohut gibi oluyor ve yavaş yavaş gidiyor yine kistin/içerideki kılın boyutuna göre 3-4 ay veya 1-2 hafta sonra tekrar çıkmak üzere.


>>53512
kıl dönmesi değilse ürolojinin işidir gibi yüksek ihtimalle. kıl dönmesi ise şişme-akma yaparsa genel ceraha gidip kesme-biçme işlemlerini başlatman gerekiyor ürolojilik değil.


>>53570
kıl nereden girdiyse oradan oluyor, "dönme" ismi biraz yanlış bu olay kılın deriye batıp içeri girmesi veya dışarı çıkamayıp içeride kalıp orada uzamaya çabalaması ilgili donundaki bir iplik parçası bile bazen deriye girebiliyor kıllıysan ve çok oturuyorsan, götün çok terlemişse ve derin inceyse vs girebilir, bazılarının koltuk altında, göbek deliğinin çevresinde falan da oluyor bu ibnelik puştluk..

36d46 No.53584

File: 1565549770507.jpg (78.16 KB, 712x444, 178:111, kil-donmesi-delikleri.jpg) ImgOps Google

>>53472
Geçen gün ben de böyle bir şeyden şüphelendiğim için araştırma yapmıştım bu kıl dönmesi, web sitesi biraz dandik ama görsel olarak aratınca buna benzer şeyler çıkıyor.https://www.medicalart.com.tr/kil-donmesi.html
Dökülen bu kılları kişinin hataları nedeniyle kuyruk sokumuna kayabilmektedir. Burada biriken kıllar cilt altına girebilmektedir. Bu nedenle daha fazla banyo ve dik oturmak önerilir. Saçı dökülen şahıslarda kıl dönmesi hastalığına daha sık rastlanır, bunun sebebi dökülen kılların kuyruk sokumu bölgesindeki deriyi delerek deri altına girmesidir. Kıl dönmesi ameliyatında çıkan kılların ayrıntılı incelemesinde % 95 oranında saç kılı olduğu, az bir kısmının sırt ve omuz kılı olduğu yine az bir kısmının da deri döküntüsü, elbise tozu gibi vücut için yabancı cisim olan maddeler olduğu görülmüştür

5b9c1 No.53586

>>53584
iyi güzel diyorsun da anon benimkisi taşağımın sol alt tarafında yani götüme yakın değil ki kıl dönmeleri genelde göt deliğine yakın veya yukarısında oluyor ayrıca kelliğim hiç yok genetik olarakda temiziz.File: 1565519585908.jpeg (27.92 KB, 578x531, 578:531, images (1).jpeg) ImgOps Google

f238f No.53560[Reply]

bir bilmece soracağım:

neden feministler burunlarına yüzük takar?
3 posts omitted. Click reply to view.

14921 No.53569


f238f No.53572

>>53568
aradığım cevap değildi ama beğendim

cevap: tabancanın tetiği bir tanedir

bir bilmece daha (diyaloğu tamamlayın):

erkek: bir koku alıyor musun
feminist: hayır
erkek: ……..
erk

c9199 No.53580

File: 1565544124500.jpg (477.73 KB, 1840x1035, 16:9, aposema.jpg) ImgOps Google
File: 1565318374053.jpeg (35.56 KB, 580x675, 116:135, ad.jpeg) ImgOps Google

3d769 No.53486[Reply]

>ben ol
>7 aydır kitap açmamış ol
>ingilizcenin yarısını, matematiğin %80'ini unut
>düşüneme, hazır cevap olama
>günde 4 fap sessions
>2000 lira ile 20 gün geçineceğini düşünürken ilk haftada 800'ünü barlarda ye
>bugün hariç son 1 ayda alkol alınmayan gün sayısı 0 olsun
>kafan güzelken takip ettiğin kız çığlık atınca üstüne gelen çorbacılardan 4 yumruk ye
>8 gündür banyo yapmamış ol
>kafada yağlı kepeklenmeler ve keçi kokan yastık kokusu.tiff

Yanlış ne gitti?
6 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

bf3a7 No.53531

File: 1565389247524.png (527.52 KB, 839x645, 839:645, selefi psi.png) ImgOps Google

>>53522(KURALLAR.HTML)

9fa38 No.53532

>>53531
selefi deli midir(KURALLAR.HTML)

2773d No.53564

Hakikaten kitap okumak kafa açıyor, imsan okumayı bırakınca farkediyor.File: 1565176465016.jpg (51.41 KB, 525x434, 75:62, BDPPlQ.jpg) ImgOps Google

9bd30 No.53387[Reply]

geçen hafta bir vesileyle literal olarak gavatistana gittim, 2 gün boyunca alsancak-konak-karşıyaka-bostanlı ve bornovayı gördüm. abartıldığını düşünüyordum fakat burada yaşıyorsanız ve bakirseniz atın kendinizi, boktanbulda yıllarca biz kendimizi tecenin en modern şehrinde yaşıyor diye kandırmışısız, bunu boktanbulun en laik cehepenin kalesi olan ilçesinde yaşayan biri olarak yazıyorum, izmire gittiğimde kendimi 25 yıldır konyada yaşıyormuşum gibi hissettim. alsancak-kordon özellikle evropa seviyesinde, heryerde yiyişen elleşen tipler var. ve gerçekten şaka gibi fakat 3 günde sadece 1 tane suri gördüm, suriyi bırak etrafta karaçarşaflı müslo yok, sıkmabaşlar bir elin parmağını geçmez. eğer kendinizi bu ülkeden kurtaracak bir vasfınız yoksa en azından buraya nasıl kapak atarsınız onun hesabını yapın.
5 posts omitted. Click reply to view.

9bd30 No.53452

File: 1565281359546.png (114.61 KB, 884x671, 884:671, 1500371129223.png) ImgOps Google

>>53432
>muh excuses

götyangını yaratacağını bildiğimden oralı kız arkadaşımla gittiğimi belirtmedim, kaldı ki konuyla alakası yok. gördüğüm kadarıyla kordonda yanında bir arkadaşın olursa vaceynaya sahiplerin arasına girememen için hiçbir sebep yok, tabi s*ri-k*rdo arası bir atmık değilsen. benim burada kastettiğim tecenin aşırı kapalı toplum yapısı sebebiyle kızlara ulaşamayan buradaki çoğunluk, sen elbette 2 senedir döl kokulu odandan çıkmayan biriysen elbette yaşadığın yer farketmez. (seni kastetmiyorum anon)

eğer izmirde yaşıyor ve bu rahat ortamdan yararlanamıyorsan umutsuz vakasın, en basitinden boktanbulda diyelim bir gf edindin ve yeşilköy sahilde yürüyüşe çıktınız. 5 dk geçmeden bir suri veya k*rd çetesi yanınızda gürültü yapar, rahatsız eder ve en kötü ihtimalle lafla kız arkadaşını taciz eder. bak bu söylediğim semt boktanbulun en laik semtidir. diğerlerinden bahsetmiyorum bile.

>para,audi,bmw sik sok


bu dediğin traitler ile dünyanın her yerinde kız kaldırırsın, benim bahsettiğim ortalama düzeyde, arabasız iken dahi rahat bir sosyal ortamda bulunabileceğin yerler ve gördüğüm kadarıyla izmir bu konuda bir numara.

keşke tecenin kalanı da en az izmirin yarısı kadar ehlaksız olsa.

f0452 No.53461

>>53452
yav ben izmir'de doğdum, izmir'de büyüdüm, izmir'de yaşıyorum hala kime ne anlatıyorsun? burda kızlar aşırı seçici bir kere. kızları özgür bırakınca standartlarını düşürmüyorlar aksine yükseltiyorlar.
ben nedense bahsettiğin ortamlara hiç giremedim. hiç kız arkdaşım olmadı, kızlı çevrem de. burda böyle birsürü adam tanıyorum ortak özellikleri de ya parasız olmaları ya yakışıklı olmamaları(gayet eli yüzü düzgün tipler bile var). kürdü, suriyi sansürlü yazman da yamtar olduğunun göstergesi. bütün postun çöpe gider.

adef1 No.53533

>>53461
>>53432

Vallahi bu anon haklıdır. Ben de birkaç şey ekleyeyim. Keşke tahta aksa da daha fazla görüş alabilsek.

Doğma büyüme Bornovalı'yım. Aslında Bornova dışardan gelindiğinde gerçekten de anonun dediği gibi yarrrak kürek bir yerdir. Yoksa mahallelerinden biri olan Özkanlar tarafı gerçekten de bir çocuğun büyümesi için en mükemmel yerlerden biridir, her yer yeşillik, bahçe, sokak, park dolu olduğu için. Ama anon haklı, dışardan birisi Bornova'ya gelse "bu ne sikim bir yerdir" deyip hayata küsebilir. Çünkü bahsettiğim semtlerde doğma büyüme yaşamıyorsan, tanıdık edinme şansın çok zor. Gerçekten de herkesin birbirini tanıdığı bir mahalle kültürü var çünkü. Bence güzel, yabancıya kötü. 18'inde üniversite için yıllaaar önce İzmir'den göçtüğüm için şu anki Bornova'nın mahalle yapısı nasıldır bilmiyorum, geçen nostaljiibneliği yapmak için şöyle mahallelerinden bir geçtim, yapıyı korudukları yetmezmiş gibi yeşillik artmış. Baya hüzünlendim tabi, hızla yaşlandığımı fark edince. Bizi büyüten esnafın kimi ölmüş gitmiş, yarısından çoğu hala yerli yerinde duruyor ama aşırı yaşlanmışlar, hiçbirine selam veremedim sadece uzaktan süze süze iç çektim. Şimdi de İngiltere'ye göçtüm, Bornova ve Bornovalılar çok uzak bir hayalmiş gibi geliyor artık. Vallahi bitmişiz.

Onun dışında Bostanlı, Mavişehir falan, buralar 90'larda LC Waikiki giyinip McDonalds yiyebilen, ilk Playstation 1 satın alan, sıkılınca Playstation 2'ye geçen şanslı zengin çocuklarının oturduğu yerlerdi hep. İzmir'deki ilk fiber internet bile bu bölgeye gelmiştir, ilk AVM bile buradadır ve İzmir'de AVM dendi mi gerçekten de zengin eğlencesi olarak bakılırdı. Bakınız buradaki insanlar huzuru bulmuştur ben size diyeyim. Ülkeden bağımsız yaşasalar, ülkenin hiçbir derdini siklemeseler gayet olur. Son İzmir ziyaretimde o bölgeyi de şöyle bir dolaştım, orası da kendinden hiçbir şey kaybetmemiş.

Karşıyaka'yı üstteki bölgeler hariç hiç sevemedim, ruhsuz.

Buca'dan söz etmeye gerek yok.

Urla, Güzelbahçe ve Narlıdere'de bir popülerleşme söz konusu, İYTE'den ve Teknokent'ten midir bilmiyorum ama buralar birkaç seneye tamamen İstanbul'a dönüşecek beyaz yakalı ithal ettikleri için.

Post too long. Click here to view the full text.File: 1565202996917.jpg (57.82 KB, 583x720, 583:720, tumblr_ows7e5mt3B1wqepzlo1….jpg) ImgOps Google

5647f No.53408[Reply]

Bir şey üretmeyin, bir şey yazmayın, her yer bu eniklerle dolu.
12 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

c78f7 No.53469

Bir zamanlar siz de eniktiniz unutmayın. Taze kanlar her zaman başımızın tacıdır efendim hoçgeldiniz hoçgeldiniz

Alın benden size bir hoçgeldiniz hediyesi, taptaze çocuk ayağı

852ae No.53471

>>53466
ben de yorecuck yorumlarından burayı bulmuştum

d892f No.53476

>>53466
keeeeeeeekFile: 1565272092114.jpg (83.09 KB, 640x477, 640:477, image.jpg) ImgOps Google

be475 No.53436[Reply]

Tartış.
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

d40bf No.53467

>>53443
>üç erkek birbirini sikiyor
>üç erkek evde peçenekli süleyman eşliğinde jokere vurmalı oyun oynuyor

Senin için fiks eyledim

b5058 No.53479

File: 1565301455332.jpg (63.98 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

BIKTIM VALLAXİ BIKTIM

BU KADIN PİÇLERİNDEN ARTIK GINA GELDİ YETHEEEER


Anlamadığım nokta "Bulgar piçi" "Polonyalı Gopnik piçi" ve "Nigger Köle" ile aynı evde yaşayınca ne oluyor? otomatikmen muasır medeniyetler seviyesine ulaşıyorsun galiba

>inb4 BEGONE THOT

caf12 No.53484

>>53479
tunay ban atmasın (TBA) ama bu türde bir mazoşizmi yapabilecek karaktersizlikte tek bir ırk var, kendisine saygısı olmayan.File: 1565166718401.png (154.91 KB, 500x500, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

a35f0 No.53381[Reply]

yaptığınız en eşcinsel şey neydi anonlar?
13 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

6ac57 No.53438

çalıştığım yere balug müşteri gelmişti. ayakkabı istiyor benden denemesi için getiriyorum. giyememişti yardımcı olur musun dedi peki dedim bana 007FFF kodlu renk sürülmüş ojeli ayaklarını uzattı mini bir şortta giymiş ayak fetişim kabardı o an ve aynı zamanda dalgam da kabardı. anladı gülümsedi papaz olduk derken kac cm o diye sordu. kıpkırmızı oldum mavi error verdim resmen…

7a103 No.53439

>>53438
neden film senaryosu?

cd2bf No.53453

File: 1565281652664.jpg (107.94 KB, 800x511, 800:511, remedios-varo-tailleur-pou….jpg) ImgOps Google

boyfriendimin dölünü yutuyorum, çok güzel. bi de afedersiniz arkadan girdi bi kere, ama soğan parçası yapıştı pipisine devam edemedik. ama çok istiyoruz yapabilmek (yanlış anlaşılma olmasın keisnlikle gay değilim)File: 1565132923264.jpg (51.39 KB, 719x719, 1:1, unnamed (2).jpg) ImgOps Google

5b0f7 No.53369[Reply]

Doomer night walk yapan var mı? Ne dinliyorsunuz? Yürümekten başka yaptığınız şeyler var mı?
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

50888 No.53376

>>53374
sen kime ne anlatıyorsun ben gündüz dışarı çıkamıyorum sikecekler diye. geceleri aç sokak köpekleriyle hiç mücadele etmem hele ki kulaklık takıp arabanın altında kalmaya hiç niyetim yok. kaldırım desen kaldırım yok yol desen yol yok.

2255d No.53413

>>53369
iş, güç var olmasa bir paket sigaramı alır kulaklıkta eski güzel rock parçalarını açar dinleye dinleye giderdim.

50888 No.53419

>>53413
steryotiplerden kurtulamadınızFile: 1565031503889.mp4 (38.83 MB, 854x480, 427:240, 1564991622.mp4) ImgOps Google

c57f5 No.53322[Reply]

alamancı falan olsam tr'ye her geldiğimde bu tarz konuşur milleti kudurturdum
7 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

7ac97 No.53399

>>53366
>akpnin cokusu bu selefilere olan sempatiyi arttiracak.

katılmıyorum. akp'nin gavatlaştığını düşünüp gerçek islamı, sokaklarda kafa kesmeyi arzulayan kitle o kadar kalabalık değil. ayrıca her ne kadar akp gittikten sonra ülkenin bir anda gavatlaşmayacağı konusunda haklı olsan da mutluluğu selefilikte veya vahhabilikte de arayacağını zannetmiyorum. post akp dönemi sanılanın aksine sakin geçer, bundan yirmi küsür yıl önceki özgür (zengin demiyorum bak) türkiye geri döner. ha belki tüccar yeni bir erdoğan'ı kurtarıcı olarak hazırlıyordur ve ekonominin iyice ketlenmesini bekliyordur onu bilemem. tüccar ne eylerse güzel eyler

c57f5 No.53400

>>53399
bir an önce gitsin de sahillerde üstsüz kadınları yeniden görmeye başlayalım artık. ergenlikten sonra hayatımda bir tane pösümüş meme gördüm dışarıda o kadar. çift bile değildi teki dışarı çıkmıştı. şu akp iktidarından kurtulmamız lazım.

7ac97 No.53401

>>53400
şu an belli başlı sahillerde kadınların üstsüz dolaştığına eminim. yeni nesillerde mahalle baskısı, elalem ne der korkusu kırılıyor anon gördüğüm kadarıyla. ne bu nesle ait olabilmiş ne de eski kafalı olan 92-95 arası doğumlular çok acı çekecek belki, hatta bakir ölecekler ama gelecek nesillerden yana ümitliyim.

>t. 93'lü, sıvazda güçlüFile: 1565065633136.png (707.92 KB, 722x523, 722:523, ccsc.png) ImgOps Google

9a88a No.53342[Reply]

8 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

65b3a No.53380

Poot her adamcık gibi karaktersiz bir piç idi.

2396f No.53386

2. sezondan sonra keyifsiz şekilde izledim
oz'la birlikte anılıyordu ama oz'un saçmalıkları olsa da daha iyi

65c5f No.53391

>>53386
3. sezon favorim,

stanfield ve barksdale sabaşu halen devam ediyor :-DDDFile: 1564849598227.jpg (59.53 KB, 720x720, 1:1, g.jpg) ImgOps Google

cc15d No.53156[Reply]

bu elemanın olayı TAM olarak nedir ve trchan-toru'nun ilk döneminde neden ünlü idi?
3 posts omitted. Click reply to view.

75a99 No.53189

File: 1564872200908.jpg (65.12 KB, 720x405, 16:9, 7.jpg) ImgOps Google

epey terli ve sivilceli bir arkadaşa benziyor

ccbfc No.53203

İlahiyat mezunu, yazılımla falan uğraşıyor, kitap çıkarmıştı hatta. Bir anonun arkadaşı mıydı neydi. Normalde ultra dindar birisi ama fedora memelerinde çok kullanıldı.

e1b44 No.53363

gökhan'dı adi galiba[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]