[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1562780384410.jpg (36.68 KB, 400x290, 40:29, islamicrageboy.jpg) ImgOps Google

295f1 No.50390[Reply]

Koskoca savcılar, hakimler bile millet sosyal medyada ne kadar tepki göstermiş ona göre ceza kesiyor. Bu ülkede ceza kanunu diye bir şey yok mu? Ne biçim bi memleket burası ben anlamadım ki.
14 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

490ae No.50656

File: 1562943455080.jpg (97.45 KB, 480x593, 480:593, türk piçleri.jpg) ImgOps Google

>>50654
önce medeniyetsiz barbar türklerin amca kızını sike sike gerizekalı olduğunu + türk piçlerinden adalet beklenmeyeceğini öğren sonra gel(KURALLAR.HTML)

e64c4 No.50668

File: 1562945602510.jpg (13.79 KB, 480x360, 4:3, 0.jpg) ImgOps Google

>>50652
büyük ihtimalle hapse adımını bile atmayacak anon. olsun korkusu bile yeter
bu şımarık böcekleri ağlarken görünce götüm yapılıyor :DDD

058e7 No.50678

eskisi gibi kamalcı hakimler alfa oldu. yakında akpyi+hdpyi kapatma davaları tekrar açılacak.File: 1562885139252.jpg (212.06 KB, 1200x877, 1200:877, uploads/2016/8/8/istanbul_….jpg) ImgOps Google

d2eed No.50610[Reply]

malum kişi konstantiniyye'nin adını neden istanbul yaptırdı?
18 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

d0344 No.50670

Boşa tartışıyorsunuz, Osmanlı'da da, Kamalistan'da da bilim milim yapılmadı önümüzdeki 1000 sene de yapılmayacak. Orta asyadaki at siken dızolarla orta doğudaki eşek siken barzolar birleşmiş, üstüne bu facia kitle Anadolu'ya yerleşmiş. Böyle bir şeyden bilim değil anca tezek kokusu çıkar.

1ab88 No.50671

>>50669
yav osmanlı boktuda kamalistan çok mu ileri? bi tane kamalistandan çıkan bilim adamı yok hepsi gavuristanlarda okuyup ödül almışlar kamalın mucizesi diyorlar bunada tam cringe.


ayrıca bokmanlıya bu kadar yandığına göre ya yeni yetme ateyizsin yada alevi. bokmanlı öncesinde türkolar erkek atı sağıp karısına içiren barbar çapulculardı. şu an TÜRK diyince 7 cihanın götü yanıyorsa sebebi OSMANLIdır.o şerefsiz diktatörü niye bütün batı yalıyor onu sor önce kendine


>>50670
helal gerillam doğru demişin

acec1 No.50672

>>50671
>epsi gavuristanlarda okuyup ödül almışlar
Ne olacağını zannediyorsun? Eğitim açığı 30 senede kapanır mı? Sevmeyebilirsin ama Türkiye bir şekilde bilim öğretebilmeye başladı, kürsüleri yabancılar kurdu çünkü SİKTİĞİMİN OSMANLI'SI bilim konusunda HİÇBİR miras bırakmadı.

> bokmanlı öncesinde türkolar erkek atı sağıp karısına içiren barbar çapulculardı

Osmanlı öncesinde Türk'lerin Selçuklu gibi bir medeniyeti vardı. Osmanlı döneminde Timurlular vardı. Osmanlı denilen uçbeyleri, Artuklu gibi mimarisi olan, Selçuklu gibi kültürü olan Türklerin önüne geçti. Osmanlı Türk tarihinin göt deliğidir.

Tarih okumamışsın. Halen "xaxaxa göt yaktum"la övünüyorsun. Mucize Osmanlı'nin fetih yapması değildir, Avrupa'nın halen bir şekilde buna dayanabilmesidir. Osmanlı yerine Timur veya Altın Orda olsaydı kıta avrupası feth olunmuştu. Anca siksok balkan toprakları alındı. Osmanlı askeriyeye gelince bile Türk tarihinde öne çıkmıyor. Düpedüz en boktan hanedanlık. Senin beğenmediğin orta asyalı Türklerin senden güzel mimarisi var. Savaşta da ağzına yüzüne sıçıp bir güzel eline verdiler.File: 1562806361293.jpg (178.07 KB, 1600x1066, 800:533, IMG_6721+copy.jpg) ImgOps Google

a62a6 No.50486[Reply]

Çizgi Bilim Serisi
MATEMATİK 0
İrade (İstenç) ve Tasarım Olarak Dünya
Subliminal - Bilinçdışınız Davranışlarınızı Nasıl Yönetir?
Bilimin Büyüsü
Yaratıcı Tür-Fikirler Dünyayı Nasıl Yeniden Yaratıyor
Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar
Buluşlarım Bir Dahinin Özyaşamöyküsü
Rölativite'den Kuantum'a Evrenin Gerçekliği

bunlar okumayı planladığım kitaplar. herhangi bir konuda kırmızı hap veya teknik bilgi veren, öğreten her türlü kitap önerisi yapmanızı isterim anonlar şimdiden teşekkürler.
imajdaki de şu anda okuduğum kitap. çanları da anlatıyor. öneririm.
11 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

87a61 No.50625

>>50619
tl;dr: consumerism

32aac No.50635

File: 1562929981517.jpg (59.37 KB, 655x527, 655:527, 1459627980001.jpg) ImgOps Google

>>50619
>roman okumanın kişiye, film izlemekten daha fazla şey katacağını düşünmüyorum (belli başlı romanlar dışında) yanılıyor muyum sizce anonlar?
yanılıyorsun, eğer film bu konuda ekstra bir çaba göstermemişse romanlar genel olarak yazıldıkları veya geçtikleri dönem hakkında filmlerden daha bilgilendirici ve detaylı olurlar, filmler özellikle ekonomik sebepler yüzünden aslında arka plan için önemli olan kısımları çıkartabilir, görsel olarak daha iyi olacağı için veya pek çok farklı sebepten ötürü yazılan şeyleri gerçek dışı/roman dışı şeylerle değiştirebilirler (örn aslında beyaz olan bir şehirin zenci forslama uğruna harleme çevrilmesi arka plandaki detayların bilgilerin çöpe gitmesi gibi.)

>altı üstü başka insanların kendi düşüncelerini yazdığı kağıt birikintisi.

başka insanların yazdığı düşüncelerini okumak insana farklı bakış açıları sağlar sen azılı bir x'ci isen azılı bir y'cinin, z'cinin yazdığı kitabı okuduğunda aynı veya benzer olayların farklı grupların önem verdiği yönlerini görme şansını yaklarsın. kendinle aynı görüşteki birinin yazdığı kitabı okuduğunda da kaçırdığın noktaları veya seninle aynı görüşte olan o kişiyle senin arandaki, irili ufaklı görüş faklılarını yakalarsın kendi görüşün, argümanların buradaki argümanlara göre şekillenir o konu veya benzer konulardaki argümanlarının,düşüncelerin zihninde yaşayacağın karşılaştırmaların sonucunda daha sağlam bir temele oturur. okuduklarını unutma konusuda yine kişiden kişiye ve okuduğu şeye göre değişir gündelik hayatta okuduğu bilgiyi kullanmaması yıllar sonra alakalı bir konu denk geldiğinde kullanmayacağı, tamamen hafızasından silindiği anlamına gelmez. bir konu hakkında argüman üreten birinin o konu hakkında görüşleri veya birden fazla görüşü savunan +100 kitap okumuş olması ile hiç bir şey okumayıp tek kaynağı kendi zihni olan biri olması arasında çok büyük fark var. okuyan kendi zihnin düşüncesini 100 zihin gücünde temelin üstüne kurup argümanlarını buna göre oluşturuyorken öteki 1 zihin gücünde argümanlar üretiyordur ve bu argümanı daha önce, farklı görüşteki argümanlarla ve özellikle bir bilimsel/tarihsel dayanağı olan bilgilerle sınanmadığı için dışarıdan gelecek zıt görüşlere karşı savunması zayıf olacaktır.


>bir geymır ın ben bu yıl 100 tane oyun bitirdim bana bakın ne kadar bil
Post too long. Click here to view the full text.

3f0ef No.50659

File: 1562943795186.gif (1.05 MB, 320x240, 4:3, 1082.gif) ImgOps Google
File: 1562832109449.png (470.79 KB, 634x343, 634:343, fug.png) ImgOps Google

5b707 No.50498[Reply]

14 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

02631 No.50578

>>50548
Kazakistanda gerçekleşen arap saldırıları'nın türkiyede olmaya başlaması ihtimali kulağa şaşırtıcı gelmiyor

8a3e9 No.50586

>>50551
anon mükemmel tespitler, tam olarak beni yazmışsın. dur ben de seni analiz edeyim.
girdiğin her tartışmada kaybettin şimdi de göt acını dindirmek için saçma sapan yeşil yazı dizmeye başladın. sürekli kendinle çelişiyorsun ama farkında değilsin. senin gibi düşünmeyen birisini gördüğünde tetiklenip pol gaçgını bunlar yeaw diye zırlıyorsun. senin gibi düşünmeyen herkes aptal ergen. asıl aptalın kendin olduğunu ve ciddi tartışmaya girince madara olacağını gayet iyi biliyorsun bu yüzden yeşil yazı sıçarak üste çıkmaya çalışıyorsun.
seni ağlarken görmeye bayılıyorum ama bu şekilde acının dinmeyeceğini üzüntüyle söylemek zorundayım.

4fc70 No.50595

>>50586
28 yeter artık yetheeeeeeeeeeerrrrr(KURALLAR.HTML)File: 1562786590321.jpg (130.61 KB, 1000x884, 250:221, 1562785929942.jpg) ImgOps Google

0efb9 No.50410[Reply]

diğer tahtayı gerçekten de rıza baba işletiyor olabilir mi?
11 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

0efb9 No.50502

>>50485
orada jeli yenmedi ama 5816 nolu kanunu epey bir çiğnemiş olabiliriz DD:

f51f5 No.50581

hiçbir yasadışı şey barındırmadığım paylaşmadığım için çıplak ip ile girme rahatlığım var.

21057 No.50582

>>50581
en gocunduğu laf ama memur bey siz aldığınız maaşı siz haketmediniz lafıydıFile: 1562791560540.jpg (135.04 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault-2.jpg) ImgOps Google

e0965 No.50440[Reply]

34 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

70949 No.50535

>>50504
İşte ben böyle kendini bilmezlik görmedim. Toruyu bile bilmeyen bir dangalak imaj tahtaları hakkında söz sahibi olabilirse, olacağı budur. Elbette burayı yoncalı /pol/ 2.0 zannedecek. Adam yunuslu fin tahtası görmemiş, kraut'u görmemiş. Ama 2016 sonrası yoncalı /pol/ boklarını görmüş abilerinden.

Toruyu görseydi, ellax'a da mıxo'ya, kamal'a da neler dediğimizi görürdü ama yok. Adam ekş*cilere de kız diyor. Toruda olacaktık 10 tane anon taşak geçe geçe adam edecekti bu ismi lazım değil 28'i ama yok. anası sikildi tahtaların. nedenini söylerdim ama tülay perma'yı basar.

absoulute state of Türk tahtaları.

gerçeklere kızmayınız

65eb9 No.50569

>>50504
Bir daha soruyorum, polcu olmasak ne demeliyiz? Geçen hafta mı ne takiyeci solcu dediğim an kıyamet koptu, hassas noktaya dokunduğum belli. Birden belirli anonların tavrı değişti.
Zenci sorunu kimsenin umrunda değil diyorsun, ama alt ırklar dediğimde tavrınız değişiyor. Umrunuzda.
>>50535
Kamala, Allaha, Muhoya, Kürtlere, vb. ne dendiğini biliyorum. Ve onlara bir şey denince kimsenin sizin gibi tepki vermediğini de biliyorum. Bu tahtada kadınlar, solcular, ve alevilere laf dokunduğunda belirli kişiler deliriyor.

22937 No.50572

>>50569
> Ve onlara bir şey denince kimsenin sizin gibi tepki vermediğini de biliyorum
kanıtlanmış yeniibiş(KURALLAR.HTML)File: 1562441731213.jpg (76.85 KB, 640x480, 4:3, The-Wire.jpg) ImgOps Google

49811 No.49807[Reply]

Bu diziyi nerden nasıl izlerim? Torrent’den indireyim diyorum diyorum 1 bölüm 720p 5 gb 1-2 saatte zor iniyor hiç uğraşamam.
16 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

127f2 No.50503

Dizi denilen şeyden hiç hazzetmiyorum. Sanatçının derdi neyse, anlatmak istediği ni 1-2 saatte anlatsın yok daha uzunsa Bela Tarr gibi 6-7 saatte de anlatabilir. Bunun dışında sırf olaylar uzasın, dizi devam edebilsin diye oturup plot kırılmaları uydurmak milleti tücmekten başka bir şey değil.(KURALLAR.HTML)

b8585 No.50506

>>50503
ulan öküz anadolulu senin neyine dizi yorumlamak? 90 iq'lu sığ herifler tirad derail ediyor, laf edince de tunay bizi banlıyor.(KURALLAR.HTML)

c4061 No.50557

File: 1562861028005.jpeg (149.61 KB, 1200x675, 16:9, cq5dam.web.1200.675.jpeg) ImgOps Google

"Once you in it, you in it, dog."File: 1562850617714.jpg (95.42 KB, 748x1024, 187:256, IMG_20190705_150150.jpg) ImgOps Google

a9a6d No.50517[Reply]

Anonlar mavikuş da takip ettiğim çeşitli sosyo-ekonomik sınıflardan döl iblislerinde bir ortak nokta buldum, hepsi kuzey güney adlı dizideki kuzey karakterine hasta ama bu durum tamamen dış görünüşe dayalı değil, gözlemlerime göre onları etkileyen şey maskülen tavırlar. O yüzden tüccartub dan kuzey güney kesitleri izleyip üstün gözlem yeteneğim ile kuzey in tavırlarını analiz edip kuzey rp si yapacağım. Gelişmeleri de buraya yazmaya karar verdim.

Dün azgınlıktan gözüm döndü, bilinçsiz bi şekilde evin içinde çırılçıplak koşarak sikimi sokabileceğim bir delik aradım. Tengri nasib eylerse bu yöntem ile bir döliblisinin yumurtalarını dölleyeceğim.
6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

b990c No.50529

>>50526
yahu anon tipten yana sıkıntılı olsam gider fitness tiradı açar nasıl kilo alabilirim nasıl şunu bunu düzeltirim diye sorardım.

burda 190 lik üstünyarış alfayım demiyorum ama sadece tip yüzünden bir dişiyi kaçıracak kadar da kötü değilim.

50245 No.50531

>>50517
yapma anon lisede böyle bir eleman vardı mimikler laflar falan karakteri özümsemiş resmen ve aşırı iticiydi kızlar bile rahatsız oluyordu. yakışıklı olmasa yanına kalmazdı

a9a6d No.50554

>>50531
ama anon o kadar gözlem yaptım istihbarat topladım karılar maskülen tavırlara hasta oluyor?File: 1562110291063.jpg (180.56 KB, 1046x1200, 523:600, DW-Yg0LX4AA02xq.jpg) ImgOps Google

073e3 No.49394[Reply]

bu gay clublardaki gogo dansçılar sahne başına ne kadar para kazanıyordur?
https://www.youtube.com/watch?v=BYC5kWLR9x0
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

073e3 No.49403

>>49401
mma'ye yöneldiklerini nerden duydun?

073e3 No.49459

steroidli abilerden kıvrak figürler
turkish delight
https://www.youtube.com/watch?v=nsxuUH__WBM

e444b No.50549

acaba karılar bunları izlerken bunlar böyle dans ediyorsa nasıl siker diye zihninden geçiriyor mudur?File: 1562854880130.jpg (24.29 KB, 360x360, 1:1, dHz4nCpe.jpg) ImgOps Google

1b3b3 No.50532[Reply]

==SARILARIN MI?== Sarıların Sülo sen misin? bileydim vallaha döğüştürmezdim sizi. Şunu al!
4 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

1b3b3 No.50539

File: 1562855265830.png (267.14 KB, 573x421, 573:421, karı.png) ImgOps Google

Garıya gitmiş abi kendisi

52c99 No.50540

File: 1562855533548.png (252.17 KB, 440x360, 11:9, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>50533
>>50534
>>50536
>>50537
>>50539
niye tersinden basladin?

1b3b3 No.50541

File: 1562855673730.jpg (50.2 KB, 640x370, 64:37, sefa.jpg) ImgOps Google

>>50540
Tülay nasıl olsa bamlar diye aklıma geleni dumpladım işte. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim, sarıların sülo'yu seslendiren kişi kurtlar vadisi'nde oynayan sefa'nın ta kendisidir (foto alakalı, sağdaki genç gözlüksüz olan)File: 1562769955341.jpeg (23.11 KB, 650x271, 650:271, 6F264D9E-F982-4145-B8FD-5….jpeg) ImgOps Google

937e3 No.50382[Reply]

Gittiğim yerde 1 ay internetim olmayacak. Aslında olacak o da telefonda 1 aylık 12gb falan. Laptop’uma neler indireyim? Netflix hesabım var Dark diye sikik bir dizi çıkmış onun 2 sezonunu indirmeye başladım. Başka?
8 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

0eab5 No.50417

>>50411
2 gb’yi 20 dakikada indirdi haklıymışsın

e6e16 No.50459

>>50407
hemen hesaplayalım. 9.97 kaç mb/s yapar? 1.24 mb/s yapar. 1 gb kaç mbdir? 1024mbdir. 1024 / 1.24 = 825 saniye yani 13,75 dakikada iner.

80fde No.50468

>>50459
Megabit ve megabayt farkli seylerFile: 1562702855067.jpg (119.26 KB, 744x864, 31:36, manlet.jpg) ImgOps Google

64461 No.50280[Reply]

bu twitredeki pruswa denen manlet hanginiz :D günümü yaptı sağolsun
20 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

d90a1 No.50421

File: 1562788177427.jpg (46.77 KB, 546x406, 39:29, üzgün facepalm.jpg) ImgOps Google

>>50418
Hayatımda orası ve discord ortamı kadar rezil rüsva bir yer daha görmedim, göreceğimi de sanmıyorum. Şahit olduğum şeyleri anlatsam çoğunuz inanmazsınız bile. Hayatından şikayetçi anonlar şükretme amaçlı arada bir girip bakabilirler, o derece bir yer.

> ama bu adam oranın en aklı başında adamı olarak aklımda kalmış.


Katılıyorum, aslında muhabbeti hoş aklı başında biriydi. 1,63 olmayı kafasına çok fazla takmış, psikolojik sorunları vardı sadece.

8f08e No.50445

>>50421
>1,63 olmayı kafasına çok fazla takmış
163 olmayı kafana ne kadar taksan az. daha rezil bir şey hayal edemiyorum, öyle yaşamak cehennem gibi olurdu.

79168 No.50449

>>50421
ciddi şeylerin çoğuna bakınca cringe olmamak için kasılıyordum.

ve ota boka cringe diyen memelordlardan da nefret ederim. olmuyor, içerleyerek diyorum bunu eğitemiyoruz.

>>50418
belki aklı başındadır bütün sub'dan tiksindiğim için araya kaynamış olabilir.File: 1562703699590.png (26.86 KB, 161x134, 161:134, barlas.png) ImgOps Google

136ae No.50287[Reply]

keeeeeeek bu gidişle açlıktan kıvranacaksınız.

-avrupa yatırım bankası'nın türkiye fonlamasını kesilmesi,havacılık görüşmelerinin durdurulması,
-kıbrıs hakkında türkiye bakanlarıyla olan toplantıların iptali,
-sondaj çalışmaları sebebiyle tüm finansal desteğin kesilmesi,
-çarşamba günü alınacak önlemleri görüşmek için toplantı yapılması hakkında düşünüyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-09/eu-mulls-cutting-funds-to-turkey-as-drilling-fight-escalates
7 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

ed183 No.50435

>>50434
Transferwise freelancer hesabım var

be428 No.50437

>>50435
Paypaldan oraya para gidebiliyor mu? Benim zihnimde geçen senaryo ben bir üçüncü dünyalı olarak adamlara desem bizde paypal yok şuraya atmanız lazım parayı adamlar bana lan senle mi uğraşacam der başkasını bulur zaten tek işe 500 kişi başvuruyor bizimle niye uğraşsınlar. Bu olmuyor mu?

ed183 No.50439

>>50437
Evet anon gidiyor zaten Transferwise bi banka gibi regüle ediliyor. Hiçbir sorun yok yani. Ama Transferwise'dan Paypal'a gönderilebilir mi dersen emin değilim.File: 1562460843339.jpg (62.01 KB, 991x552, 991:552, mv5bzwe5nda2mtcty2nkzi00ot….jpg) ImgOps Google

9dcad No.49857[Reply]

arabayla tur atayım dedim dekolteli travestileri görünce yine içim gitti. sonra başka bir yerde durakta bekleyen biri vardı. önüne gelen araba yavaşlıyor sonra durmadan devam ediyor. duraktaki kadın da hiç yerinden kalkmıyordu. dedim herhalde otobüs bekleyen normal biri. sonra dönüp tekrar geldim baktım meğerse etekli skinny twünkmüş ondan durmuyorlarmış :DD sonra stationwagon tofaş geldi onunla konuşuyordu. niyeti bozacaktım az kalsın.
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

9dcad No.49866

>>49865
o anon bokpostluyor tamam da hislenecek ne var. olup olacağı yol kenarında sigara içeceksin. al tamam hislenelim madem.

https://www.youtube.com/watch?v=wsjf-youIJM

f5df0 No.49867

>>49865
>>49866
sen ona bokpost dersin biz ise korku deriz
>>49865
paramın olması seni bayaaaa bi bozdu anlaşılan
>>49866
sigara içen gerizekalılarla aynı kapalı mekanda sıçanlıyoruz vaxxlar ola :(((

85f13 No.50392

>>49858
tamam kemalFile: 1562713679729.jpeg (5.72 KB, 291x291, 1:1, 2DC34554-68DC-4C69-A2D1-D….jpeg) ImgOps Google

a4c9e No.50326[Reply]

Sabah uyanınca ağzı ölü balık gibi kokan var mı? Ben bu durumdan muzdaripim. Uyumadan önce fırçalıyorum sabah uyanıyorum aynı şey. Deli olacağım. Şansa bala bir succubi ile yatsam kız sabah uyanıp öpüşmeye falan kalksa tiksinir bir daha da benimle konuşmaz
9 posts omitted. Click reply to view.

5b9f2 No.50371

Ablam doğum yaptıktan sonra gazının çıkması için doktor ona sürekli osurmasını tembih etmişti. İçerisi bozulmuş yosun kokuyordu. Kızlar sandığınız kadar temiz değil anonlar

43935 No.50374

aynı sorundan muzdaribim. günde 1 paket sigara içiyorum ve dişlerimi fırçalamıyorum. sabah uyandığımda ağzımdaki koku ve iğrenç tat yüzünden telefonla konuşmaya dahi çekiniyorum karşımdaki kokuyu alır diye.

1a948 No.50386

>>50326
anoncuğum güzelim bak sana ne anlatacağım bi kere bu normal bişey. sabah uyanınca herkesin ağzı öyle kokar. dişini fırçalayınca geçer şimdi anlatacağıma geçelim.

1,5 yıl önce ilk defa sevgilim oldu hala beraberiz. ben ergenlikten 21 yaşıma kadar insanlarla 1 metre mesafeden yüzlerine bakmayarak konuştum çünkü ağzımın her zaman koktuğunu düşünüyordum. sonra 21 yaşımda sevgilimle öpüştük ağzımın sonra ilerleyen günlerde de öpüştük sonra sordum dedim ki ağzım kokuyo mu? hayır hep nane gibi kokuyo dedi. o gün anladım ki ben bu yaşıma kadar otist gibi ağzımın koktuğunu düşünmüşüm özgüvenim yerlerde olduğu için.

bundan ne çıkarman gerektiğini bilmiyorum ama garip bir enstantane işte kendinize daha çok güvenin belki öyle değildir filan yaniFile: 1562723980750.gif (672.92 KB, 500x500, 1:1, D9VM.gif) ImgOps Google

8ec6e No.50335[Reply]

>3 kuzen, 1'inin eşi ve çocukları denizli çimenli bir yere git
>gayık olan bekar kuzen etrafta dolaşmaya gitsin
>yarım saat sonra yanında bir oğlanla gelsin
>biz gidiyoruz ;) desin

bizim lanetimiz bu ülkede sağlıklı heteroseksüel erkek olmak…
4 posts omitted. Click reply to view.

8032e No.50340

>>50339
Eşcinsel erkekler toplumun %1i falan ama çocuk istismarlarının %33 küsürün kaynağı bunlar.

df188 No.50345

>>50336
>tahta.se
>asıl tehlike anon değil

keeeek

8f46f No.50381

File: 1562768199825.jpeg (8.79 KB, 301x168, 43:24, images (20).jpeg) ImgOps Google

Onu yüksek bir bina da dolaşmaya çıkar opFile: 1562433310887.jpg (16.78 KB, 386x520, 193:260, max stirner.jpg) ImgOps Google

65086 No.49793[Reply]

Anket linki atıp kaçmak Kurallar.html bildirgesine göre Tunayokrasi'ye ters bir davranış değil. Dolayısıyla sırf kişisel merakımdan ötürü böyle bir anket açtım. Katılımınız için şimdiden teşekkürler anonlar.

http://www.strawpoll.me/18279813
36 posts and 15 image replies omitted. Click reply to view.

ffabe No.50286

>>50285
basit bir şekilde yanlışlanma metodu nedir, evrim bilimsel yöntemlere göre neden bilimseldir diye araştırsan sancın sönecek zaten.

istediğin şey bilgi değil, ilgiye muhtaçsın sadece. bakıp kıvranmanı izleyeceğim. sana et yedirmeyen annene teşekkürler.

01054 No.50288

>>50286
Bilimin sadece tümdengelim olduğunu söyleyen bir embesilsin. Her bilimin aslında tümevarım olduğunu bile bilmiyorsun. Yarrağıyla ana rahminde kafanı döven dayına teşekkürler.

bf9c0 No.50376

>>49793
>>50240
>>50254
>>50264
anoncuğum evrimsel psikoloji hakkında hiçbir bilgin yok göründüğü kadarıyla sosyal darwünüzm hocum diye götünü yırtmışsın her postunda ama red pill argümanlarının çoğu evrimsel psikoloji ile alakalıdır. ayrıca mgtow menesini çürüttüm falan demişisin mgtow'un sadece bir görüş, yaşayış biçimi olduğunu, argüman olmadığını bile bilmiyorsun. bu konular hakkında hiçbir şey bilmediğin açıkça görülüyor.
ayrıca istatistiği geçersiz saymana rağmen argümanlarının tamamı istatistiksel açtığın tirad bile tahtanın istatistiğini almak için.
benim dediğim doğrudur benim gibi düşünmeyen eyitilmezdir kafasıyla yaşayan ve kendisiyle çelişen aptalın tekisin sen anoncuğum.

>>50261
https://www.liveleak.com/view?t=99QPZ_1562678537File: 1562732183122.webm (529.77 KB, 640x360, 16:9, 1562680813930.webm) ImgOps Google

d57ce No.50347[Reply]

>>50346

shitposting tiradı , imaj yazı ne varsa bostlayun
8 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

d57ce No.50358

File: 1562736604784.jpg (67.29 KB, 400x324, 100:81, TRAPANON.jpg) ImgOps Google


0b129 No.50366

Toru nehri akmam diyor
Köşelerim batmam diyor
Ünü büyük katam paşa
Ay sonunda kaparım diyor

Altyaşlar toruya atladı
Tiradları yokladı
Hacer anon tarafından
Beş bin ddos birden patladı

0b129 No.50367

bok postacı geliyor, tirad sıçıyor
tunay ona bakıyor, götü yanıyor
çok teşekkür ederiz postacı sana
pek sevinçli kanserler getirdin bana

bugün yalnız bu kadar, darılmayınız
yarın yeni IP alırım, hoşça kalınız
haydi git güle güle, uğurlar olsun
klavyen dert görmesin, kısmetle dolsunFile: 1562340488166.jpg (50.64 KB, 599x740, 599:740, bebek kamal.jpg) ImgOps Google

09937 No.49630[Reply]

"Anası bu kadar parayı nerden buldu" meme'lerini bir kenara bırakıp gayrı ironik bir şekilde soruyorum, Atatürk hakkında gerçekten ne düşünüyorsunuz?

Yaptığı iyi veya kötü şeyler sizce neler? İyi ki gelmiş mi, yoksa keşke gelmese miydi?

Sırf shitposting olsun diye trollük yapanlardan ziyade, Atatürk'e gerçekten muhalif olanlar var mı? Varsa Atatürk'ü hangi konuda eleştiriyorlar? Sizce ne yapmalıydı veya ne yapmamalıydı? Atatürk'den, ona adeta tapan laik tayfa (bir nevi fanboy diyebiliriz) yüzünden mi soğudunuz? Yoksa başka politik gerekçeleriniz var mı?
77 posts and 41 image replies omitted. Click reply to view.

1a41a No.50352

File: 1562734220034.jpg (37.06 KB, 600x500, 6:5, 1528370277691.jpg) ImgOps Google

>>49781
>kripto yahudiydi esasen biz de hâlâ işgal altındayız deseniz ne değişir

Anon sana bunu gördüğüm gibi sorucaktım ama araya başka şeyler girdi unuttum. Burada Sabetayistlerden mi söz ediyorsun? Kim bizi işgal altında tutuyor?

e51ee No.50362

File: 1562744063869.png (453.59 KB, 643x466, 643:466, csGeGFi.png) ImgOps Google

>>50352
Tabii ki başka kim olacak ZOG ile yönetildik ve yönetiliyoruz. Kime karşı konuşamıyorsun? Kime tek bir laf bile söyleyemezsin ve bu yasayla kontrol altına alınmıştır Türkiye'de oradan kararını sen ver.

Bir de şu var hani yok efendim kamal değil kamalcılar mesele hiç de değil buyrun 10uncu yıldan bir video tam verdiğim dakikayı dinleyin bir yalaka nasıl da yalıyor kült liderini. Aynı retorik gram değişme yok günümüz beton mikserleriyle.

https://youtu.be/Op9ejXAtW-c?t=230

1a41a No.50364

>>50362
Anladım.File: 1562712193352.jpg (107.96 KB, 600x401, 600:401, surg02.jpg) ImgOps Google

dd92f No.50310[Reply]

Medfag anon buradaysa yardımcı olursa çok sevinirim. Benim 5 6 yıllık bir cilt hastalığım var. İlk başta elimde göğsümde kaslarımla baloncuklu yaralar oluyordu. Doktora gittim ilaç verdi geçti. Ama bundan kurtulduğum gibi saçımda ağır kepeklenme başladı. Bunun için baya bir doktor gezdim. Mantar egzama seboreik dermatit her türden şey söylendi ve kobay faresi gibi her türden ilaçları kullandırttılar (envai çeşit antifungal şampuanlar ketoral konazol vb.). Gel zaman git zaman bu kepektende kurtuldum fakat saç derimde kepek gibi büyük büyük kabuklanmalar oluşup dökülmeye başladı. Onun için de yine doktora gittim yine bir şeyler karalayıp verdiler onları kullanmaya başladım. Doktorların verdikleri şampuanlar hiçbir işe yaramadı. Bir ara eczaneye gittiğimde eczaneci hanım prozinc diye bir şampuan önerdi ve aynı anda demir çinko ve b12 de (reçeteyle) kullanmaya başladım. 3 ay içerisinde saçımdaki kepeklenmeler gitti. Gidip kan kontrolü yaptım eksik bir şeyim çıkmadı ve vitaminleri bıraktım. Fakat şimdi saç derimde sürekli yara/kabuk oluyor (bu kabuklanmalar kepek gibi değil direkt kan kırmızısı kabuklar halinde çıkıyor), kaşınıyorum ve saçım inanılmaz hızlı dökülüyor. Ne yapmalıyım? Yakın tarihe herhangi bir e-randevu bulamadım ve çevremdeki illerdeki hastahanelere bizzat gitmeme rağmen randevu alamadım. Özel hastahanelerde cildiyeci yoktu yeni bir tane gelmiş yakın zamanda ona gitmeyi düşünüyorum ama artık doktorlara pek güvenim kalmadı. Herhangi bir şekilde yardımcı olacak bir bilginiz varsa paylaşırsanız gerçekten çok müteşekkir olurum.
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

718b1 No.50324

>>50323
Foto atman lazım anon çok merak ettim. Benim de zihinkabımda böyle bir şey var ama saçlarım kalın şu an.

9bb7a No.50325

>>50323
benim de saçım sürekli kaşınıyor kırmızı kabuklar ve ense saç çizgisinde sivilceler çıkıyordu yıllardır. onun yanında bir de sakallı bölgede sivilce oluyordu. yazın niyeyse kaşıntı kabuk sivilce pek kalmadı. ilginç. benim de saçlarım seyrekleşti. duştan sonra ışık altında falan moral bozuyor.

ab658 No.50334

internetde big 3 for hairloss diye araştırmanızı tavsiye ederim[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]